LO-familien samlet ut mot europeisk lovfestet minstelønn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Vi er enige om at lønningene er alt for lave i store deler av EU. Men lovpålagt minstelønn er feil medisin, sier 1. nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik.

LO-familien samlet ut mot europeisk lovpålagt minstelønn

EU-forslaget om lovpålagt minstelønn vil svekke den norske arbeidslivsmodellen. Derfor har LO nå avvist forslaget. – Feil medisin mot lav lønn i Europa, sier Peggy Hessen Følsvik.

Europa og EØS

Mandag gikk samtlige LO-forbund i Sekretariatsmøtet inn for et nei til EU-kommisjonens forslag om en lovpålagt minstelønn.

«Det er en grunnleggende betingelse fra LOs side at land som har en fungerende kollektiv lønnsdannelse, som i Norge, ikke skal bli tvunget til å innføre ordninger som kan svekke vår modell.» heter det i høringsuttalelsen som ble vedtatt.

-  Vi er enige om at lønningene er alt for lave i store deler av EU, og at arbeidstakernes rettigheter må styrkes. Men en lovpålagt minstelønn er feil medisin. Det vil dessuten undergrave den lønnsdannelsen vi har i Norge og i våre naboland, sier Peggy Hessen Følsvik som er 1. nestleder i LO.

Skandinavisk nei

LO, Unio og YS og de tilsvarende arbeidstakerorganisasjonene i Sverige og Danmark, har i en felles kronikk i EU Observer begrunnet hvorfor de er mot det foreslåtte minstelønnsdirektivet:

Den viktigste grunnen er at det vil kunne svekke lønnsdannelsen og presse lønninger nedover i godt organiserte arbeidsmarkeder.

- Dessuten er det foreslåtte minstelønnsdirektivet er et brudd på EUs egen grunnlov, EU-traktatene, sier Følsvik.

Det indre marked består av 30 svært ulike arbeidsmarkeder. Dette er derfor vanskelig å finne modeller som passer for alle, og noen områder er derfor også unntatt EU-reguleringer.

- EU har ikke juridisk kompetanse

De nordiske arbeidstakerorganisasjonene peker på at EU i henhold til egne traktater ikke har juridisk kompetanse og dermed ikke skal behandle spørsmål om lønn.

- Et regelverk som kan svekke enkeltland sine arbeidsmarkedsmodeller er alvorlig. Solidaritet i Europa handler helt klart ikke om regelverk som fører til svekkede rettigheter, sier Hessen Følsvik.

Det er ikke bare arbeidstakernes organisasjoner som er imot. NHO og den borgerlige regjeringa, som ofte har ulike interesser i arbeidslivsspørsmål, sa i fjor at en lovfestet minstelønn i Norge er helt uaktuelt:

Kontakt