- Uaktuelt med lovfestet minstelønn i Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde fra forhandlingene mellom LO og NHO
Foto: LO Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

- Uaktuelt med lovfestet minstelønn i Norge

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til nytt direktiv om å innføre minstelønn i EU og EØS-området.

Europa og EØS

- Lovfestet minstelønn er helt uaktuelt i Norge. Lønn skal fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, sier nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

LO er enig i den grunnleggende utfordringen i Europa som handler om å sikre alle rett til å organisere seg, forhandle frem tariffavtaler og en anstendig lønn. Det foreslåtte direktivet vil ikke bidra til dette.

- Forslaget baserer seg på en manglende forståelse for den norske modellen og hvordan kollektive forhandlinger foregår, mener LOs nestleder.

- Lovfestet minstelønn vil senke lønningene

I stedet for å bidra til at partene i arbeidslivet kan styrke sine posisjoner i arbeidslivet og forhandle om tariffavtaler så risikerer EU nå å pålegge nasjonale myndigheter å gjøre inngrep i både lønnsdannelse og avtaleinngåelse.

- Et EU-direktiv om minstelønn vil kunne påvirke den norske modellen med frie forhandlinger negativt.

Nordisk fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner har stått sammen om å si nei til EUs direktiv om minstelønn.

- Vi kommer til å fortsette samarbeidet med våre nordiske kolleger i tiden fremover, for å sikre at et direktiv om minstelønn ikke påvirker det nordiske og velorganiserte arbeidslivet, sier Hessen Følsvik

Kontakt