- En bombe under EØS-avtalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- En bombe under EØS-avtalen

- Jeg vil faktisk gå så langt som å si at arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og regjeringen sitter med fyrstikkene i hånden, sa LO-leder Han-Christian Gabrielsen på LO Stats kartellkonferanse.

Europa og EØS

LO Stats tradisjonsrike kartellkonferanse avholdes på Gol i disse dager. Fra det som betegnes som en av landets viktigste talerstoler, var LOs leder krystallklar på hva han mener om arbeidsgiversidens stadige omkamper: 

- Tilliten blir uthulet. Som NHO gjorde da de tapte den såkalte verftssaken. I tre rettsinstanser hadde de tapt. Til slutt Høyesterett. Så klaget de saken inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Det har bidratt til å uthule det avtaleverket vi i fellesskap har kommet frem til. Men det har ikke bare gjort det. Det har provosert frem den motstanden vi i dag ser vokse frem mot EØS-avtalen.

- Ved å ta omkamper om allerede avgjorte saker, har de bidratt til å undergrave oppslutningen ute blant våre medlemmer. 

Les hele talen her (sjekkes mot framføring).

Økte forskjeller truer tilliten

I sin innledning trakk Gabrielsen også fram hvordan økte forskjeller truer det tillitssamfunnet vi lever i. 

- Den politikken som denne regjeringen fører bidrar til å forsterke ulikhet. Skattelettene til Høyre og FrP går mest til de som har mest fra før. For det er faktisk sånn at skattesystemet er ett av de viktigste verktøyene vi har for å bekjempe økende ulikhet. Og det er dessuten sånn at det er grunn til å bekymre seg for økende ulikhet, fordi større forskjeller gjør noe med oss som samfunn.

- Det norske samfunnet er et tillitssamfunn. Vi har stor tillit til hverandre, til myndigheter og til institusjoner. Men tilliten er ikke en konstant størrelse. Økte forskjeller i samfunnet utfordrer denne tilliten, slo Gabrielsen fast. 

Kontakt