Norge må bli pådriver for ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norge må bli pådriver for ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold i arbeidslivet

- Kjønnsbasert vold og seksuell trakassering er i en global sammenheng et av de største arbeidslivsproblemene som særlig kvinner står ovenfor, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Et likestilt arbeidsliv

På årets ILO-konferanse, som starter i slutten av mai, skal spørsmålet om hvordan arbeidet mot kjønnsbasert vold i arbeidslivet kan stoppes opp til en første drøfting.

Den norske regjeringen må bli en pådriver

- Her må den norske regjeringen se sin besøkelsestid og bli en pådriver for at vi får en egen konvensjon om vold i arbeidslivet, påpeker Hessen Følsvik. 

I ukene fram mot 8.mars gjennomfører den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) en egen kampanje "Stopp kjønnsbasert vold i arbeidslivet", som skal sette kravet om en ILO-konvensjon om vold i arbeidslivet, herunder kjønnsbasert vold og trakassering, på dagsorden.  Den nordiske fagbevegelsen (NFS) startet kampanjen med et seminar i Stockholm 9.februar, der Følsvik deltok på vegne av LO i panelsamtale.  Under panelsamtalen var det bred enighet om behovet for en slik ny ILO-konvensjon.

#Metoo er et tidskille

- #Metoo er et tidsskille, og synliggjør for alvor behovet for politiske løsninger – ikke bare nasjonale men også internasjonale, sier Følsvik. Dette er et området der vi ikke har gode nok verktøy, og der en ILO-konvensjon kan bli et viktig internasjonalt virkemiddel, sier Følsvik. 

Norge har et pådriveransvar

- I Norge har vi i utgangspunktet et bra lovverk på plass, selv om noe kan forbedres også her. Men Norges posisjon i dette spørsmålet, må ikke bare baseres på kortsiktige egeninteresser: Norge har et pådriveransvar, både når det gjelder trygghet i arbeidslivet og når det gjelder likestilling. En konvensjon vil være en brekkstang for bedre lov- og avtaleverk i land der kvinner er enda mer utsatt for vold enn her i Norge. Ikke bare på jobb, men også på vei til og fra jobb, sier Peggy Hessen Følsvik.

Kontakt