Likelønnsdagen 2020: Tillitsvalgte kan nå med loven i hånd kreve kartlegging av lønnsforskjeller.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Likelønnsdagen 2020: Tillitsvalgte kan nå med loven i hånd kreve kartlegging av lønnsforskjeller.

Siste oppdaterte tall (2019) viser at kvinner i gjennomsnitt tjener 87,6 % av det menn tjener i gjennomsnitt, per årsverk. Omregnet i dager, kan vi dermed si at kvinner, fra i dag, «jobber gratis» resten av året, sammenlignet med en situasjon der kvinner og menn hadde tjent det samme, sier Julie Lødrup, førstesekretær i LO.

Et likestilt arbeidsliv

I dag, 16. november, markerer LO, Unio og YS likelønnsdagen 2020. 

- I fjor, markerte vi likeønnsdagen 14. november. Det har med andre ord skjedd en liten forbedring. Men utviklingen går likevel alt for sakte!, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- Det aller viktigste for å få til likelønn, er et trygt og rettferdig arbeidsliv, der kvinner og menn kan jobbe på like vilkår. Det jobber vi i LO for, hver dag, hele året.

- En god nyhet er samtidig at fra og med i år, har ansatte og tillitsvalgte et nytt verktøy, gjennom den såkalte Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), sier Julie Lødrup.

ARP gir blant annet alle arbeidsgivere i offentlig sektor, og arbeidsgivere i privat sektor over en viss størrelse, en plikt til at de minst annet hvert år skal kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

- Jeg vil oppfordre alle tillitsvalgte i virksomheter som har plikt til lønnskartlegging om å følge opp dersom arbeidsgivere ikke er klar over denne plikten, eller av andre grunner ikke gjennomfører et aktivt likestillings og ikke-diskrimineringsarbeid, avslutter førstesekretær Lødrup.

Du kan lese mer om ARP i en kronikk av LO-leder Hans Christian Gabrielsen og FO-leder Mimmi Kvisvik i Klassekampen i dag

Du kan lese mere om ARP på hjemmesidene til Bufdir: www.bufdir.no/arp

SSB: Alder og yrke påvirker lønnsgapet

Kontakt