Likelønnsdagen 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hadia Tadjik taler fra en scene stående ved siden av et høyt lite bord. Foto.
Kampen for likestilling og likelønn har gått for sakte mener Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Likelønnsdagen 2021: - Fortsetter vi i dette tempoet er både vi og kommende generasjoner daue lenge før vi oppnår likelønn

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik var klar i talen da hun gjestet LOs frokostseminar, i anledning Likelønnsdagen. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er fortsatt enorme, og har store ringvirkninger for ulikheten mellom kjønnene.

Et likestilt arbeidsliv

Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er så store at kvinner i teorien jobber gratis ut året fra og med 15.november. Dette bekymrer LOs førstesekretær Julie Lødrup, som innledet frokostseminaret på Kulturhuset mandag morgen.

-Vi vet at økonomisk ulikhet og likestilling er nært knyttet sammen. 25 prosent av kvinnelige pensjonister var i 2020 blant dem med lavest pensjon her til lands, mens det samme gjaldt for kun fire prosent av de mannlige pensjonistene. Dette viser tydelig hvordan de systematiske økonomiske forskjellene mellom kvinner og menn forplanter seg gjennom livsløpet, forklarte Lødrup.

Kampen for faste, hele stillinger er avgjørende

Det er den samfunnsvitenskapelige forskningsorganisasjonen Fafo som har undersøkt de gjennomsnittlige lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge. Fafos tall viser at kvinner sammenliknet med menn i snitt tjener 87,5 prosent, og at likelønnsgapet er på hele 12,5 prosent.

Fafos tall viser at kvinner sammenliknet med menn i snitt tjener 87,5 prosent, og at likelønnsgapet er på hele 12,5 prosent.

Lødrup påpekte at deltidsandelen også er høyere blant kvinner, og at det er en klar sammenheng mellom deltid og lavlønn, noe som fører til at kvinner kommer dårligere ut.

- Vi vet at kampen for faste, hele stillinger er avgjørende for å oppnå likelønn. Heltid er viktig for å ha en lønn å leve av. Heltid er viktig for pensjon. Og heltid er viktig for å sikre økonomisk trygghet gjennom livet.

- Damer må få en større del av kaka

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik var tydelig på at mindre økonomisk ulikhet er en viktig prioritering for den nye regjeringen. Hun mener kampen for likestilling og likelønn har gått for sakte:

- Fortsetter vi i samme tempo som vi har hatt frem til nå så kommer alle som er her i dag, neste generasjon og generasjonen etter det, til å være daue lenge før vi har oppnådd likelønn. Så god tid har vi ikke.

Tajik viste til hele, faste stillinger som et viktig fokus for regjeringen fremover, blant annet for å bidra til at damer får en større del av kaka, også på et overordnet nivå. Hun pekte på særlig tre virkemidler som regjeringen vil ta i bruk for å bidra til likestilling og likelønn: Styrking av fortrinnsretten i lovverket, økt dokumentasjonskrav ved utlysning av deltidsstillinger og etablering av en heltidspott som skal stimulere til likelønnsprosjekter lokalt.

- Jeg gleder meg til å samarbeide med dere for å oppnå likelønn, avsluttet statsråden og henvendte seg til representantene fra fagbevegelsen.

Lødrup understreket også viktigheten av partssamarbeid, i kampen for mindre økonomisk ulikhet, i sin avslutning:

- Å oppnå likelønn er både en oppgave for regjeringen og for partene sentralt under forhandlinger, men det er også en oppgave for alle lokale tillitsvalgte rundt omkring på arbeidsplasser, for å jobbe seriøst med aktivitets- og redegjørelsesplikten i det lokale partssamarbeidet. Dette skal vi få til sammen!

SE VIDEO: Opptaket av samtlige innledere under frokostseminaret 15. november kan du se her:

Kontakt