Kjemper for sterkere internasjonalt regelverk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Sør-Afrikanske Myrtle Witbooi
LO har sammen med Unio og YS invitert den sør-afrikanske tidligere hushjelpen Myrtle Witbooi, nå generalsekretær for den internasjonale sammenslutningen av hushjelper, til Norge som æresgjest i forbindelse med 8. mars. Foto: Lina Reinholtsen

Kjemper for sterkere internasjonalt regelverk

Kvinner i Norge og verden over er særlig utsatt for vold og trakassering på jobb. - Norske myndigheter må være med i kampen for å få på plass et internasjonalt regelverk mot kjønnsbasert vold.

Det sier Myrtle Witbooi, generalsekretær for den internasjonale sammenslutningen av hushjelper.

LO har sammen med Unio og YS invitert den sør-afrikanske tidligere hushjelpen Myrtle Witbooi til Norge som æresgjest i forbindelse med 8. mars. 

Kjemper for sterkere internasjonalt regelverk

Arbeidstakerorganisasjonene vil ha fokus på en av de viktigste sakene det nå jobbes med internasjonalt, nemlig kampen for å få en ny ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet.

ILO er FNs arbeidsorganisasjon. Derfor har de tre organisasjonene for første gang gått sammen om 8. mars. 

- Mitt viktigste budskap til Norge og verdens myndigheter på 8. mars er å jobbe for en konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering på jobb, sier Myrtle.

Witbooi er generalsekretær i den internasjonale sammenslutningen for husholdsarbeidere, med en halv million medlemmer. Hushjelper er særlig utsatte, ikke bare for vold, men også for å bli utnyttet i slaverilignende arbeidsforhold.

- Jeg brenner for et bedre vern for de aller mest utsatte kvinnene i verden, nemlig hushjelpene. De fortjener anerkjennelse for jobben de gjør, anstendig arbeid og anstendig lønn, sier Myrtle.

Hun stod i bresjen for å få gjennom ILO-konvensjonen 189 som ga husholdsarbeidere arbeidstakerrettigheter i 2011.

Norge må ratifisere

For at slike konvensjoner skal få gjennomslagskraft, må land ratifisere dem og innarbeide dem i sitt lovverk. Derfor er både LO og Myrtle utålmodige for at Norge skal ratifisere hushjelp-konvensjonen.

Kun er 20-talls land i verden har ratifisert konvensjonen om hushjelper. Norge har ikke gjort det, og i møte med statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet understreket Witbooi hvorfor hun og LO mener det er så viktig at Norge gjør det.

- Hvem skal beskytte filippinske hushjelper i norske hjem? Jeg har blitt kontaktet flere ganger av filippinere som under dekke av å være au-pairer utnyttes som hushjelper. Dette er også et problem i Norge. Jo flere land som ratifiserer, jo større tyngde får hushjelpkonvensjonen i andre land som virkelig trenger disse reglene, mener Myrtle.

Kjønnsbasert vold

Kjønnsbasert vold påvirker livet til millioner av kvinner. Det ekskluderer dem fra arbeidslivet og stigmatiserer dem ofte i lokalsamfunnet.

Globalt har rundt 35 prosent av alle kvinner - 818 millioner globalt - opplevde vold, ifølge verdens sammenslutning for arbeidstakerforeninger, ITUC.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener dette er uakseptabelt.

- Hvis vi klarer å få ratifisert konvensjonen for hushjelper og få på plass en ny ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold, så vil dette være et av de største likestillingspolitiske gjennomslagene i internasjonal sammenheng på mange år, sier Gabrielsen.

LO-lederen mener dette vil ha betydning langt ut over arbeidslivet.

- Vi lever i en tid der høyrepopulistiske krefter, i godt kompaniskap med religiøse krefter, går til angrep på kvinnekamp og kampen mot diskriminering over hele verden.