Kjemper for sterkere internasjonalt regelverk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Sør-Afrikanske Myrtle Witbooi
LO har sammen med Unio og YS invitert den sør-afrikanske tidligere hushjelpen Myrtle Witbooi, nå generalsekretær for den internasjonale sammenslutningen av hushjelper, til Norge som æresgjest i forbindelse med 8. mars. Foto: Lina Reinholtsen

Kjemper for sterkere internasjonalt regelverk

Kvinner i Norge og verden over er særlig utsatt for vold og trakassering på jobb. - Norske myndigheter må være med i kampen for å få på plass et internasjonalt regelverk mot kjønnsbasert vold.

Et likestilt arbeidsliv

Det sier Myrtle Witbooi, generalsekretær for den internasjonale sammenslutningen av hushjelper.

LO har sammen med Unio og YS invitert den sør-afrikanske tidligere hushjelpen Myrtle Witbooi til Norge som æresgjest i forbindelse med 8. mars. 

Kjemper for sterkere internasjonalt regelverk

Arbeidstakerorganisasjonene vil ha fokus på en av de viktigste sakene det nå jobbes med internasjonalt, nemlig kampen for å få en ny ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet.  

ILO er FNs arbeidsorganisasjon. Derfor har de tre organisasjonene for første gang gått sammen om 8. mars. 

- Mitt viktigste budskap til Norge og verdens myndigheter på 8. mars er å jobbe for en konvensjon mot kjønnsbasert vold og trakassering på jobb, sier Myrtle.

Witbooi er generalsekretær i den internasjonale sammenslutningen for husholdsarbeidere, med en halv million medlemmer. Hushjelper er særlig utsatte, ikke bare for vold, men også for å bli utnyttet i slaverilignende arbeidsforhold.

- Jeg brenner for et bedre vern for de aller mest utsatte kvinnene i verden, nemlig hushjelpene. De fortjener anerkjennelse for jobben de gjør, anstendig arbeid og anstendig lønn, sier Myrtle.

Hun stod i bresjen for å få gjennom ILO-konvensjonen 189 som ga husholdsarbeidere arbeidstakerrettigheter i 2011.

Norge må ratifisere

For at slike konvensjoner skal få gjennomslagskraft, må land ratifisere dem og innarbeide dem i sitt lovverk. Derfor er både LO og Myrtle utålmodige for at Norge skal ratifisere hushjelp-konvensjonen.

Kun er 20-talls land i verden har ratifisert konvensjonen om hushjelper. Norge har ikke gjort det, og i møte med statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet understreket Witbooi hvorfor hun og LO mener det er så viktig at Norge gjør det.

- Hvem skal beskytte filippinske hushjelper i norske hjem? Jeg har blitt kontaktet flere ganger av filippinere som under dekke av å være au-pairer utnyttes som hushjelper. Dette er også et problem i Norge. Jo flere land som ratifiserer, jo større tyngde får hushjelpkonvensjonen i andre land som virkelig trenger disse reglene, mener Myrtle.

Kjønnsbasert vold

Kjønnsbasert vold påvirker livet til millioner av kvinner. Det ekskluderer dem fra arbeidslivet og stigmatiserer dem ofte i lokalsamfunnet.

Globalt har rundt 35 prosent av alle kvinner - 818 millioner globalt - opplevde vold, ifølge verdens sammenslutning for arbeidstakerforeninger, ITUC.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener dette er uakseptabelt.

- Hvis vi klarer å få ratifisert konvensjonen for hushjelper og få på plass en ny ILO-konvensjon mot kjønnsbasert vold, så vil dette være et av de største likestillingspolitiske gjennomslagene i internasjonal sammenheng på mange år, sier Gabrielsen.

LO-lederen mener dette vil ha betydning langt ut over arbeidslivet.

- Vi lever i en tid der høyrepopulistiske krefter, i godt kompaniskap med religiøse krefter, går til angrep på kvinnekamp og kampen mot diskriminering over hele verden.