Heltid - valgets viktigste likestillingssak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde fra en video aom illustrerer unge fotballspillere på benken.
LO, Fagforbundet og Handel og Kontor setter fokus på heltid i årets valgkamp.

Heltid - valgets viktigste likestillingssak

Kampen for heltid handler om å nå et helt grunnleggende viktig mål for LO og den samlede arbeiderbevegelsen: Arbeid til alle og at alle skal ha ei lønn å leve av.

Et likestilt arbeidsliv

Ved kommunevalget 9. september bestemmes hvem som skal styre landets kommuner. Vi trenger politikere som tar deltidsproblematikken på alvor og som jobber aktivt for en heltidskultur i kommunen. 

Ikke tilfeldig hvem som jobber deltid

Det er ikke tilfeldig hvem som jobber deltid. Selv om det har skjedd en viktig og positiv utvikling, er det fremdeles mye mer typisk for en kvinne å jobbe deltid, enn det er for en mann. I 2018 jobbet 36,8 prosent av alle sysselsatte kvinner i aldersgruppen 15-74 år deltid, mens tilsvarende andel for menn var 14,5 %.

I tillegg er det store forskjeller mellom bransjer. Det er i de typisk kvinnedominerte bransjene og på typisk kvinnedominerte arbeidsplasser at deltidsandelen er størst. På disse arbeidsplassene er arbeidet ofte organisert rundt deltidsstillinger.

Det er også en kjent sammenheng mellom deltid, kjønn og utdanningsnivå. Denne sammenhengen har vært klar lenge:

Deltiden går ned, men kun for noen

Når dagens regjering vektlegger at deltiden går ned, viser tallene at denne nedgangen gjelder kvinner med universitets- og høyskoleutdanning. For kvinner med grunnskole eller videregående opplæring som høyeste gjennomførte utdanning,er både deltidsandelen langt høyere enn gjennomsnittet, og tallene har stått omtrent på stedet hvil de siste årene.

Blant kvinner med grunnskole som høyeste gjennomførte utdanning, er deltidsandelen nesten 60 prosent. 

Vi vet også at kvinner som jobber deltid har mindre muligheter for kompetanseutvikling i jobben. Dermed blir kvinner som ikke har høyere utdanning dobbelt rammet: De har vanskeligere for å få heltidsjobb og de går glipp av kompetanseutvikling som andre arbeidstakere tar del i.

Det er negativt for den enkelte, og også for jobben de skal gjøre og på kvaliteten på de tjenestene de er med å levere.

Trenger helhetskultur i kommunene

Deltid er ikke et problem som kan reduseres til at kvinner «velger» å jobbe deltid fordi de helst ønsker det. Deltid er et arbeidslivsproblem og et likestillingsproblem. Valget 9. septemberer et retningsvalg. Vi trenger politikere som prioriterer kampen for heltid.