Fortsetter arbeidet mot seksuell trakassering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs førstesekretær, Julie Lødrup. Hun har ansvaret for LOs likestillingspolitikk

Fortsetter arbeidet mot seksuell trakassering

Det gjøres mye godt arbeid i forbundene for å forebygge seksuell trakassering. Nå er det viktig at dette arbeidet følges videre opp av LO-familien.

Et likestilt arbeidsliv

- Forbundene må ta ansvar for dette arbeidet i egen organisasjon, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO og forbundene har et viktig ansvar, både som arbeidsgivere, medlemsorganisasjoner og, ikke minst, i vårt arbeid for å utvikle et trygt og godt arbeidsliv i Norge, sier LO-lederen.

Ny rapport

I en ny rapporten legger LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg fram konkrete anbefalinger til både forbundene og til LO selv.

Her finner du hele rapporten

Handler i stor grad om organisasjonsutvikling

Dette handler i stor grad om organisasjonsutvikling, der målet er å sikre organisasjonskulturer med høy bevissthet, åpenhet og lav terskel for å si i fra om man opplever seksuell trakassering og/eller andre kritikkverdige forhold, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

- Det finnes ikke en vei til dette målet, arbeidet må gjøres med utgangspunkt i egen organisasjon. Vi anbefaler likevel at man tar i bruk veilederen til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet, avslutter Julie Lødrup.

Sjekk veilederen her! 

Kontakt