Abortrettigheter angripes og svekkes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Norges Storting

Abortrettigheter angripes og svekkes

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å regulere adgangen til fosterreduksjon. Det sier LO soleklart nei til.

Et likestilt arbeidsliv

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å regulere adgangen til fosterreduksjon. I departementets forslag må kvinnen få søknaden om fosterreduksjon behandlet av en nemd.  

I vårt høringssvar skriver vi:

Etiske problemstillinger som fosterreduksjon må avgjøres av den det først og fremst angår; kvinnen som skal bære fram barnet. LO mener den foreslåtte innstrammingen i abortloven bryter med Beijingplattformen og svekker Norges mangeårige posisjon som foregangsland for kvinners rettigheter og likestilling.

Abortloven som forhandlingskort

- Det er svært kritikkverdig at en slik svekkelse av abortloven kommer som resultat av en prosess der landets Statsminister tok i bruk abortloven som forhandlingskort. LO er bekymret for at dette inngår i en global trend med angrep på kvinners rettigheter, slik vi har sett det blant annet på de årlige møtene i FNs kvinnekommisjon. LO beklager at Norge føyer seg inn i rekken av land der kvinners abortrettigheter angripes og svekkes. 

Les LOs høringssvar her! 

Svakere rett til abort

I det framlagte høringsnotatet reagerer LO særlig på at departementet blant annet mener fosterreduksjon "ikke (kan) likestilles med andre svangerskapsavbrudd etisk sett": 

LO er helt uenig i et slikt premiss for videre lovgivning. LO stiller seg spørrende til om departementet med dette mener at kvinner som er gravide med flerlinger skal ha et svakere rett til abort enn kvinner som er gravide med ett barn. Uansett er dette en argumentasjon som viser en stor mistillit til kvinners moralske og etiske evner til selvbestemmelse. 

 

Kontakt