- Likestilling har ikke kommet av seg selv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Likestilling har ikke kommet av seg selv

- Vi trenger egne likestillingsansvarlige. Egne likestillingsutvalg. Det har vært grunnleggende viktig for det norske samfunnet, at kvinner i mange sammenhenger har gått sammen, organisert seg, mobilisert, protestert og bygget allianser.

Et likestilt arbeidsliv

Det sa LOs 1. sekretær Julie Lødrup til LOs fylkesvise familie- og likestillingspolitiske utvalg under denne ukas samling på Sørmarka.

Og hun trakk fram dagsaktuelle eksempler for å illustrere likestillingskampen:

-  Om det ikke har vært åpenbart før, er det åpenbart nå – at vi har en regjering som systematisk gjør det den kan for å undergrave likestillingen og kvinners rettigheter i dette landet.

Regjeringen undergraver likestillingen

At Høyre og FrP allerede før valget i 2013 gikk til valg på å fjerne hele fedrekvoten, understøtter dette, slo Lødrup fast fra talerstolen.

- Det fikk de ikke til. Men de forsøkte ikke bare det: For å blidgjøre KrF ville Høyre innføre såkalt reservasjonsrett for fastleger, slik at de skulle slippe å henvise til abort. Og dere husker hva som skjedde. Titusenvis mobiliserte til gatene 8. mars, i den største mobiliseringen siden 70-tallet.

Lødrup poengterte at regjeringens angrep på likestillingen i aller høyeste grad kan sees i dag, i maktspillet rundt KrFs retningsvalg.

Likestilling som forhandlingskort

- Og Erna Solberg var ikke bare villig til å forhandle om helt grunnleggende rettigheter i abortloven, knyttet til kvinners selvbestemmelse og mulighet for abort ved alvorlig sykdom hos fosteret. Hun var helt åpent villig til å forhandle dette bort kun for å beholde makta.

- Nå ble det ikke endringer i 2c. I stedet ble det en endring som angår ganske få. Men regjeringsplattformen betyr at abortloven skal endres. Den skal strammes inn.

Likestilling har ikke kommet av seg selv

LO-sekretæren mener målet må være at likestilling er en del av all politikk som har med mennesker å gjøre. Men hun var også krystallklar på at det ikke er nok.

- For hvis vi alle skal bare tenke på likestilling, uten av noen passer ekstra på, så ender det med at ingen gjør noe.

- Derfor trenger vi egne likestillingsansvarlige. Egne likestillingsutvalg. Derfor har det vært helt grunnleggende viktig for det norske samfunnet, at kvinner i mange sammenhenger har gått sammen, organisert seg, mobilisert, protestert og bygget allianser.