Strategi for elektrifiseringen av Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Strategi for elektrifiseringen av Norge

- Norge og verden står overfor en omfattende omstilling de neste tiårene. Skal sysselsettingen i Norge sikres, må vi ha en strategi for elektrifiseringen av Norge. Stortingsmeldingen «Energi til arbeid» tar tak i noen av utfordringene vi står overfor, men det er fortsatt behov for raske avklaringer og høyt tempo, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, «Energi til arbeid». LO-leder Peggy Hessen Følsvik er glad for at det nå kommer en melding om dette viktige temaet, og sier stortingsmeldingen går rett inn i ett av de viktigste områdene for Norge framover:

- Elektrisitet er fundamentalt for utslippsreduserende tiltak på nær alle samfunnsom-råder. I transportsektoren og i industrien på land og til havs vil vår evne til å ta Norges fornybare energiressurser i bruk avgjøre om vi lykkes med å sikre sysselsettingen og ta ned utslippene, sier Følsvik.

Hun viser til at LO, i samarbeid med arbeidsgiversiden, har gitt omfattende innspill til regjeringen, og hun er glad for at mange av innspillene er hensyntatt. Samtidig mener hun det gjenstår avklaringer på flere områder:

- Jeg tenker da særlig på støtte og rammebetingelser for hydrogen, batteri og flytende havvind, som det er uhyre viktig å få klarhet i, sier Følsvik.

LO-lederen viser til at Norge må gjennomgå en omfattende omstilling fram mot 2030 og 2050 for å nå klimamålene, og at dette både krever en strategi for elektrifisering og et høyt tempo i omstillingen:

- Regjeringens stortingsmelding peker i riktig retning, men jeg er redd for at det går for sakte, sier Følsvik.

- Vi skal nå klimamålene. Norge skal ikke være en sinke. Men da må rammebetingel-sene være riktige, og staten må samarbeide aktivt med industrien for å lykkes. Over hele verden legger stater penger på bordet for å tiltrekke seg og bygge ny industri. Det må Norge også gjøre, sier LO-lederen.

Kontakt