Skuffende og feil konklusjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Karbonfangst: Skuffende og feil konklusjon

LO forventer klarsignal til karbonfangst både hos Norcem og Fortum, til tross for anbefaling i ny rapport. - Dette er skuffende. Vi er uenige i konklusjonene i rapporten, og forventer klarsignal til begge aktørene, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Energi

En ny rapport anbefaler regjeringen å satse på kun ett fangstanlegg for CO₂. Rapporten anbefaler Norcem i Brevik framfor Fortum i Oslo.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet har Atkins og Oslo Economics gjennomført en kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag for demonstrasjon av fullskala CO₂-håndtering.

- En av anbefalingene er at kun ett av fangstanleggene realiseres, og at Norcems fangstanlegg er å foretrekke fremfor Fortum Oslo Varmes gjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. LO har hele tiden vært tydelig på at begge fangstanleggene må med. Disse representerer ulike punktutslipp og er på hver sin måte unike for en fullskalapilot. LO forventer derfor at begge fangstanleggene får klarsignal til oppstart når investeringsbeslutningen fattes, sier Tomasgard.

CCS (CO₂-fangst med permanent lagring i geologisk struktur) er et svært viktig tiltak for å kutte CO₂-utslipp.En CCS-satsing kan også både skape mange nye arbeidsplasser, samt sikre eksisterende jobber.

Klimakur 2030 viser at vi ikke når målene uten CCS. Dersom CCS-prosjektene ikke realiseres, så må andre sektorer ta ytterligere kutt på allerede svært ambisiøse planer. Avfallsforbrenningsanlegg har store punktutslipp av CO₂, og LO har lenge påpekt behovet for CCS for avfallsforbrenningsanlegg. Etableringen av et fangstanlegg på Klemetsrud er også et særlig viktig element i Oslos klimaplan.

Ved FOVs anlegg på Klemetsrud fanger de en stor andel biologisk CO2, noe som gir en stor ekstra klimaeffekt. Dette er ikke hensyntatt i kvalitetssikringen.