Levende lokalsamfunn krever arbeidsplasser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO

Levende lokalsamfunn krever arbeidsplasser

- Forutsetningen for levende lokalsamfunn er arbeidsplasser. Vi må videreutvikle de vi har og vi må hele tiden jakte på nye, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs olje- og gasskonferanse.

Energi

I innledningen trakk LO-lederen fram hvordan seriøse private bedrifter og offentlig sektor er gjensidig avhengig av hverandre.

- Robuste, lønnsomme, seriøse bedrifter i privat sektor er forutsetningen for sysselsetting i offentlig sektor, sier Gabrielsen.

Vekst på havet

Han viste til en SINTEF-rapport om havnæringene i nord som peker på at Nord-Norge er i særstilling hva gjelder tilgang på havressurser, og at det er et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk, maritim, samt olje og gass, samtidig som mer umodne næringer som havvind, havbunnsmineraler og nye marine arter representerer muligheter for økt næringsaktivitet.

- Det er bra. For LO er verdiskaping og lokale ringvirkninger av den verdiskapingen sentralt for næringspolitikken.

Bærekraftig forvaltning 

- Det er havnæringene som skal ta oss inn i fremtiden, og fremtidig vekst vil være avhengig av et videre fokus på bærekraftig ressursforvaltning, forutsigbare rammevilkår og teknologiutvikling for mer effektiv og sikker aktivitet i de nordlige havområdene.

- Jeg mener morgendagens bedrifter kommer til å være kjennetegnet av at de er dyktige på styrke av sin viktigste ressurs. Det som sitter mellom ørene på de ansatte, hjernekraften, sa Hans- Christian Gabrielsen. Han påpekte at LO har tatt til ordet for en kompetansereform som skal favne de som er i jobb, de som er i utdanning og de som faller utenfor.

Kontakt