Et arbeidsliv som verdsetter arbeidstakerne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dagfinn Svanøe på DEFS-kongressen
Dagfinn Svanøe er LOs ungdomsrepresentant på DEFS-lpngressen

Vi må utvikle et arbeidsliv som verdsetter arbeidstakerne

- Vi må utvikle et arbeidsliv som verdsetter arbeidstakerne, og hvor både stater og bedrifter investerer i deres kompetanse.

DEFS-kongressen

Det var budskapet til Dagfinn Svanøe fra El og IT Forbundet, LO-delegasjonens ungdomsrepresentant på DEFS-kongressen. Han trakk særlig fram betydningen av livslang læring i en tid da alle land står overfor store teknologiske endringer.

Han viste til at det i IT-bransjen i Norge allerede er tendenser til å skifte ut ansatte i takt med behovet for nye systemer.

- Vi ønsker ikke en slik bruk og kast-holdning i arbeidslivet, sa Dagfinn Svanøe, og oppfordret kongressen til å vedta konkrete strategier for kompetanse som en viktig del av EUs sosiale pilar.

Som representant for ungdommen hadde Dagfinn en appell til slutt.

- Bruk tid, penger og energi på ungdommen. En fagbevegelse som ikke satser på ungdommen er en fagbevegelse med sluttdato. 

- Kamerater, vi har ikke en sluttdato!

Fakta om DEFS-kongressen

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS) ble stiftet i 1973.  LO var en av initiativtakerne.

Organisasjonen samler 90 organisasjoner fra 38 europeiske land og representerer mer enn 45 millioner medlemmer.  LO, Unio og YS er de norske medlemsorganisasjonene.

DEFS holder kongress i Wien fra 21. – 24. mai 2019.  Nytt handlingsprogram, manifest og valg av ny ledelse står på dagsorden.

Over 600 delegater møtes for å diskutere vilkårene for arbeidstakerne i Europa.  LO deltar på kongressen med syv delegater fra LOs ledelse og fra forbundene,

Les mer på www.etuc.org

Her kan du lese hele innlegget i sin helhet

Kontakt