Sosial dumping truer frontfagsmodellen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jørn Eggum foran talerstolen på DEFS-kongressen
Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, advarte mot sosial umping på den europeiske fagforeningskongressen

Sosial dumping truer frontfagsmodellen

Fellesforbundet leder Jørn Eggum tok utgangspunkt i frontfagmodellen og det norske systemet for lønnsdannelse da han oppfordret de europeiske fagforeningslederne til samlet kamp mot sosial dumping.

DEFS-kongressen

Kollektive lønnsforhandlinger, hvor konkurranseutsatt industri forhandler først, har gjennom tiår bidratt til økonomisk utjevning, et konkurransedyktig næringsliv og relativt høyt lønnsnivå.

Les flere saker fra den europeiske fagforeningskongressen

- Nå utfordres denne modellen av sosial dumping, sa  Jørn Eggum.

- Mange gode jobber har blitt utfordret av lavlønnskonkurranse etter EUs østutvidelse, hvor arbeidstakere fra nye EU-land kom til Norden i stort antall til en lønn som lå langt under markedsløsninger hos oss.

Løsningen er sterke organisasjoner, mener Fellesforbundet leder.

- Vi jobber hardt for å rekruttere nye medlemmer også blant arbeidsinnvandrere. Høyt medlemstall gir oss styrke, styrke til å sikre makt bak våre krav.

- Mange land har den samme utfordringen, og vi har alle samme interesse av å få slutt på dette. For oss handler det ikke om å få slutt på arbeidsinnvandringen. Det handler om å få slutt på utnyttelsen av arbeidstakere. Uten en sterk og klar holdning mot sosial dumping, vil vi aldri klare å bekjempe dette ondet.

Fakta om DEFS-kongressen

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS) ble stiftet i 1973.  LO var en av initiativtakerne.

Organisasjonen samler 90 organisasjoner fra 38 europeiske land og representerer mer enn 45 millioner medlemmer.  LO, Unio og YS er de norske medlemsorganisasjonene.

DEFS holder kongress i Wien fra 21. – 24. mai 2019.  Nytt handlingsprogram, manifest og valg av ny ledelse står på dagsorden.

Over 600 delegater møtes for å diskutere vilkårene for arbeidstakerne i Europa.  LO deltar på kongressen med syv delegater fra LOs ledelse og fra forbundene,

Les mer på www.etuc.org

Her kan du lese innlegget til Fellesforbundets leder, Jørn Eggum

Kontakt