Holship-saken tema på DEFS-kongressen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Peggy Hessen Følsvik på talerstolen på DEFS-kongressen 22. mai 2019
LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik appelerte om støtte fra europeiske fagforeningskolleger.

Holship-saken tema på DEFS-kongressen

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik tok opp Holship-saken i sitt innlegg på den store fagforeningskongressen i Wien.

DEFS-kongressen

- Fagforeningsfradraget og sterke organisasjoner

- Arbeidsgivers økonomiske interesser eller etableringsregler er ikke tilstrekkelig for å begrunne inngrep i arbeidskamp eller krav om tariffavtale, sa Følsvik.

Hun viste til at det var dette norsk høyesterett gjorde for to år siden da domstolen underkjente en varslet boikott der kravet var å gjennomføre en 100 år gammel tariffavtale for laste- og lossearbeidere, og at LO har klaget dommen inn for Den europeisk menneskerettighetsdomstolen som brudd på organisasjonsfriheten.

Følsvik oppfordret DEFS sine medlemsorganisasjoner om å støtte LOs syn i saken for EMD, at arbeidstakernes rettigheter som angår krav om tariffavtale, og om nødvendig arbeidskamp, må gis forrang for økonomiske interesser og fri flyt, og at ILOs kjernekonvensjoner må være bunnplanken i ethvert rettssystem.

Fakta om DEFS-kongressen

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS) ble stiftet i 1973.  LO var en av initiativtakerne.

Organisasjonen samler 90 organisasjoner fra 38 europeiske land og representerer mer enn 45 millioner medlemmer.  LO, Unio og YS er de norske medlemsorganisasjonene.

DEFS holder kongress i Wien fra 21. – 24. mai 2019.  Nytt handlingsprogram, manifest og valg av ny ledelse står på dagsorden.

Over 600 delegater møtes for å diskutere vilkårene for arbeidstakerne i Europa.  LO deltar på kongressen med syv delegater fra LOs ledelse og fra forbundene,

Les mer på www.etuc.org

Peggy Hessen Følsviks innledning: Holship-saken-paa-DEFS-kongressen.pdf

Kontakt