Fagforeningsfradraget og sterke organisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på talerstolen i Wien
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen argumenterte for skattefradrag for fagforeningskontingenten på DEFS-kongressen i Wien

Fagforeningsfradraget og sterke organisasjoner

- Den norske modellen har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Dette fordi de nordiske landene scorer bedre enn mange andre vestlige land når det kommer til økonomisk utvikling, sosiale rettigheter, utjevning og sysselsetting.

DEFS-kongressen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen talte om den norske modellen og fagforeningsfradraget da han innledet for Europas fagforeningsledere på Defs-kongressens første dag.

- Hva er årsaken til dette, spurte LO-lederen  og fortsatte:

- Det handler først og fremst om organisering, sterke og representative fagforeninger. I Norge har også myndighetene historisk bidratt til å underbygge det organiserte arbeidslivet, blant annet gjennom skattefradrag for fagforeningskontingenten.

- Det er en klar sammenheng mellom dette fradraget og økt organisasjonsgrad, sa Gabrielsen, og anbefalte de europeiske fagorganisasjonene å jobbe for at de nasjonale myndighetene legger tilrette for det organiserte arbeidslivet gjennom økonomiske insentiver.

Fakta om DEFS-kongressen

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS) ble stiftet i 1973.  LO var en av initiativtakerne.

Organisasjonen samler 90 organisasjoner fra 38 europeiske land og representerer mer enn 45 millioner medlemmer.  LO, Unio og YS er de norske medlemsorganisasjonene.

DEFS holder kongress i Wien fra 21. – 24. mai 2019.  Nytt handlingsprogram, manifest og valg av ny ledelse står på dagsorden.

Over 600 delegater møtes for å diskutere vilkårene for arbeidstakerne i Europa.  LO deltar på kongressen med syv delegater fra LOs ledelse og fra forbundene,

Les mer på www.etuc.org

Her kan du lese hele talen til Hans-Christian Gabrielsen.
Hans_Christian_Gabrielsen_DEFS-kongressen.pdf

Kontakt