Europa må ta en mer aktiv rolle

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Julie Lødrup på talerstolen
Julie Lødrup talte palestinernes sak på den europeiske fagforeningskongressen i Wien

Europa må ta en mer aktiv rolle

- La oss sammen løfte palestinernes kamp på den europeiske dagsorden, slik at Europa tar en mer aktiv rolle i å skape en fredelig løsning.

DEFS-kongressen

- La oss sammen løfte palestinernes kamp på den europeiske dagsorden, slik at Europa tar en mer aktiv rolle i å skape en fredelig løsning.

Dette var oppfordringen til DEFS-kongressen da LOs førstesekretær Julie Lødrup hadde talerstolen.

- Vi i europeisk fagbevegelse må bruke vår stemme til å påvirke EU og de europeiske landene til å være tydelige stemmer i solidaritet med våre palestinske kamerater.

Julie Lødrup viste til at DEFS-kongressens enstemmige vedtak om å jobbe for en fredelig løsning basert på internasjonal rett, folks selvbestemmelsesrett og FNs vedtatte resolusjoner. Og om at europeisk aktivitet i de ulovlig okkuperte områdene bidrar til å forverre situasjonen.

- Vi må bruke både politiske og økonomiske virkemidler til å presse fram en løsning. Vi må sikre at palestinerne har en sterk og tydelig alliert i Europa. Palestinerne trenger vår solidaritet og vår handling avsluttet hun.

Fakta om DEFS-kongressen

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS) ble stiftet i 1973.  LO var en av initiativtakerne.

Organisasjonen samler 90 organisasjoner fra 38 europeiske land og representerer mer enn 45 millioner medlemmer.  LO, Unio og YS er de norske medlemsorganisasjonene.

DEFS holder kongress i Wien fra 21. – 24. mai 2019.  Nytt handlingsprogram, manifest og valg av ny ledelse står på dagsorden.

Over 600 delegater møtes for å diskutere vilkårene for arbeidstakerne i Europa.  LO deltar på kongressen med syv delegater fra LOs ledelse og fra forbundene,

Les mer på www.etuc.org

Her kan du lese hele innlegget

Kontakt