LOs nyhetsblikk på boligpolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

LOs nyhetsblikk på boligpolitikk

LO har gitt sin fulle støtte til et regjeringsskifte med en Arbeiderpartiledet rød-grønn koalisjon og partiene som skal inn i regjeringskontorene har varslet fornyet boligpolitisk kraft. Boligpolitikken har blitt løftet høyere opp på agendaen med god grunn. Eierandelen er på vei ned, prisene ligger for høyt i forhold til resten av økonomien og boliggjelden hos husholdningene er skyhøy. Nå ventes det rentehevinger og LO følger utviklingen tett.

Boligpolitikk

LOs nyhetsblikk på boligpolitikk oppsummerer viktige nyheter om boligsektoren og de økende forskjellene skapt av boligmarkedet i Norge. Se her for forrige oppsummering

Innledningene på LOs boligpolitiske utvalgs møter kan du se her.

Hvordan blir boligpolitikken og boligprisene fremover?

Den tydeligste skillelinjen mellom en rød-grønn regjering og de borgerlige er at man ser på bolig som et fundamentalt velferdsgode hvor det offentlige må ta affære når markedet skaper store skjevheter og økonomiske ulikheter mellom landsdeler og generasjoner. Arbeiderpartiet er klare på at de ønsker endringer i boligsektoren i form av mer offentlig styring og sikring av boliger for folk med vanlig lønninger uten formue. Senterpartiet er opptatt av boligmarkedets store betydning for sentralisering og ønsker en fornyet distriktspolitisk boliginnsats for å sikre bosetting i distriktene. Boligpolitikken er svært viktig for SV og støttepartiet Rødt som var de som før valget gikk høyest ut med krav om fornyet boliginnsats. Begge ønsker langt mer offentlig inngripen i boligpolitikken og innstramming av markedet, og mener endringer både er mulig og høyst nødvendig. Nederst i artikkelen kan du finne direkte linker til de rød-grønne partienes boligpolitikk.

Er boligprisene overvurderte?

Boligmarkedsanalytikere mener boligmarkedet vil kjøles ned mer enn vanlig i høst som følge av at samfunnet gjenåpnes og renta blir hevet. Imidlertid viste tallene for august en kraftig økning og stadig flere peker på at boligprisene er for høye i forhold til den økonomiske utviklingen.

Har vi en boligprisboble?

Boligøkonomene ved forskningssenteret Housing Lab på OsloMet varsler om at gapet øker mellom markedsprisene og der prisene skulle vært gitt fundamentale økonomiske størrelser. Dette mener de bety at risikoen for at det er en prisboble på boliger har økt for tredje kvartal på rad. I en internasjonal sammenligning foretatt av mediehuset Bloomberg rangerer Norge på fjerdeplass i deres boligbobleindeks.

Sykepleiere kunne bare kjøpe 1 av 100 boliger i Oslo

Sykepleierindeksen for første halvår i 2021 viser at det står dårligere til med utsiktene til boligkjøp i Oslo for enslige sykepleier uten formue. Ifølge modellen ville sykepleieren hatt råd til kun 1 av 100 solgte boliger i Oslo, Asker og Bærum. Og kun 3 av 100 i Follo. Ettersom sykepleieren i modellen tross alt har en lønn over Norges gjennomsnittsinntekt, vil dette tilsi at boligkjøp i landets hovedstad blir stadig vanskeligere for veldig mange vanlige lønnstakere med etterspurt kompetanse i Oslo og omegn.

Økende boliggjeld gjør økonomien sårbar

Lånebelastningen hos norske husholdninger er en av verdens høyeste og har fortsatt å gå kraftig opp under pandemien. SSBs kredittindikator har registret en gjeldsvekst hos husholdningene fra juli 2020 til juli 2021 på nesten 200 mrd., fra 3726 mrd. til 3918 mrd. Det vil bli svært viktig å følge med på hvordan renteøkninger slår ut for vanlige folk med høye boliglån. Mye tyder på at gjeldsbelastningen har låst oss til et spor hvor vi må sørge for fortsatt prisvekst, og at hovedoppgaven blir å sørge for at denne forblir moderat og stabil. Når rentene heves er tiden med «gratis penger» forbi.  

BOLIGPRISSTATISTIKK FRA EIENDOM NORGE AUGUST 2021

12 måneders prisutvikling (august 2020 – august 2021): + 9.4%

Antall solgte boliger i år: 70 553

Prisutvikling august: + 1.9%

Antall solgte boliger august: 9 464

Antall boliger lagt ut for salg: 11 711

Eiendom Norges boligprisstatistikk for august viser at prisene på landsbasis gikk markant opp og steg mer enn det som er normalt for måneden etter noen rolige sommermåneder. Et totalt salg på 70.553 boliger fra januar til august er høyeste omsetning av boliger noensinne registrert på samme tidsintervall.

Prisveksten var svakere enn vanlig i Oslo og tilgrensende kommuner. Byer som Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Tønsberg, Skien og Porsgrunn hadde sterkest vekst. Hittil i år er det Bodø som har hatt størst prisutvikling med oppgang på 15.9 %.

Kilde: Eiendom Norge

Kontakt

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no