LOs boligpolitiske utvalg: "Tallenes tale"

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Et lite miniatyrhus i treverk står på gress. Foto/illustrasjon.
Foto: Harry Strauss/Pixabay

LOs boligpolitiske utvalg: "Tallenes tale"

«Boligøkonomi» er blitt et stort felt etter at det ble politisk besluttet å la tilbud og etterspørsel av boliger først og fremst være prisgitt markedets dynamikk. Mange økonomer har som sitt virke å følge og analysere boligmarkedet. Boligpolitisk utvalg inviterte derfor tre økonomer med boligmarkedet som sitt spesialfelt til å holde faglige innlegg. Hvordan analyserer økonomene dagens boligmarked, særlig i lys av det siste årets voldsomme prisstigning?

Boligpolitikk

Det ble et opphold i møteaktivitet og skifte av leder av utvalget som følge av Hans-Christian Gabrielsens tragiske bortgang. Tirsdag 13. april fant derfor utvalgets andre møte sted, og medlemmene ble ønsket velkommen av LO-sekretær Kristin Sæther som tok over roret fra Roger Heimli. Tema for dagen var «Boligmarkedet - Tallenes tale» og utvalget fikk faglig påfyll fra samfunnsøkonomer som forsker og jobber med analyse av boligmarkedet. 

Blir bolig for dyrt i byene? – Forskning på feltet og tallenes tale»

Mari O Mamre, NMBU& Housign Lab ved OsloMet

Mari Mamre er boligforsker ved Handelshøyskolen ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås og tilknyttet forskningssenteret Housing Lab ved OsloMet. Hun er økonom utdannet fra universitetet i Oslo og London School of Economics - og har arbeidserfaring fra privat sektor. På NMBU forsker Mari på ulike aspekter ved boligmarkedsøkonomi. Hun har fulgt utviklingen i markedet nøye gjennom pandemiåret og publisert flerfoldige artikler i dagspressen. På utvalgsmøtet gav hun oss et oppdatert situasjonsbilde av boligmarkedet og innsikt i markedstrender og utviklingstrekk. Hun fokuserte særlig på pris.

«Hvor mange nye boliger trenger vi?»

Nejra Macic, Prognosesenteret

Nejra Macic er sjeføkonom ved Prognosesenteret som er et frittstående markedsanalyseforetak spesialisert på bygge-, anleggs- og eiendomsmarkedene. Prognosesenteret leverer blant annet boligbehovsanalyser til kommuner og boligutviklere og følger derfor boligmarkedet og flyttemønstrene tett. Nejra er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har ansvar for Prognosesenterets markedsanalyser og makroøkonomiske analyser. Hun er en erfaren foredragsholder og formidler Prognosesenterets analyser til media. Nejra presenterte deres oppdaterte analyser om boligbehovet på demografiske trender og utviklingstrekk.

«Hvor viktig er skattefordeler for boligprisene?»

Erlend Eide Bø, SSB & Housing Lab ved Oslo Met

Erlend Eide Bø er seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå og i likhet med Mari tilknyttet Housing Lab ved OsloMet. Erlend er doktor i økonomi fra Universitetet i Oslo hvor han skrev sin avhandling om offentlig økonomi og boligmarkedsøkonomi. Erlend er særlig interessert i urbane boligmarkeder, boligmarkedsutvikling og effekten av skattesystemet og andre institusjoner på boligmarkedet. Erlend skal gi oss større innsikt om boligskatteregimet og hvilke effekter skattefordeler på boligeierskap har på boligprisene.

De faglige innleggene ble etterfulgt av gode diskusjoner i utvalget om hvilke grep som bør tas for å sikre et bedre fungerende boligmarked.

Neste utvalgsmøte skal avholdes fredag 30. april og omhandle samfunnsmessige konsekvenser fra endringen av diskurs rundt boligmarked og boligpolitikk. Vi skal se nærmere på to akser knyttet til ulikhetsskapende momenter ved boligsituasjonen: Geografiske skillelinjer og generasjonsgap.

Her kan du se opptaket fra vårt oppstartsmøte i boligpolitisk utvalg hvor vi så på fagbevegelsen rolle i boligspørsmål, og hvordan boligpolitkk henger sammen med vårt øvrige arbeid for å sikre den norske modellen med lav grad av ulikhet og gode felles velferd.