Full forvirring om hjemmekontor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Nestleder Roger Heimli i LO i Dagsnytt 18
Skjermdump fra NRK Dagsnytt 18 -   Vi har altså enda ikke fått svar fra regjeringen på de akutte spørsmålene LO og forbundene har knyttet til hjemmekontor i en pandemisituasjon, sier Roger Heimli, her i Dagsnytt18 om hjemmekontor.

Full forvirring om hjemmekontor

Det hersker full forvirring om hvilke regler som gjelder nå som hundretusenvis må jobbe hjemmefra. – Vi har bedt regjeringen om å få midlertidige regler, men det ser ikke ut til at vi blir hørt, sier Roger Heimli.

Arbeidsmiljø

Deler av den norske arbeidende befolkningen, både arbeidsgivere og arbeidstakere, er nå i realiteten utsatt for et gedigent eksperiment. Aldri har så mange hatt hjemmekontor.

- Meld deg på LOs nyhetsbrev

- Med utstrakt bruk av hjemmekontor er det mye vi er bekymret for, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet, sier LOs 2.nestleder Roger Heimli som har det øverste politiske ansvaret for HMS og arbeidstid, herunder hjemmekontor.

– Vil ha tydeliggjøring av regler nå

Reglene vi har for hjemmekontor er fra 2002, men er ikke tilpasset en pandemi-situasjon.

Her er lenke til forskriften: 

LO peker på flere mangler:  

– Utgangspunktet er at hjemmekontor skal være frivillig og ha en god begrunnelse. Vi trenger en oppdatert forskrift med tydelige regler for hva som skal gjelde når hjemmekontor ikke er frivillig, slik det er nå hvor man over natta har måttet jobbe hjemmefra, etter pålegg fra myndighetene, sier Roger Heimli.

LO har vært i flere møter med Arbeids- og sosialdepartementet og bedt om en midlertidig ordning sånn at arbeidsgivere og arbeidstakere vet hva de skal gjøre så lenge pandemien varer.

- Jeg synes det er skuffende og frustrerende at vi ikke får gehør for dette, sier Heimli.

Egentlig skal arbeid i arbeidstakers hjem avtales skriftlig. En slik avtale har de færreste nå, og vi vet ikke om en sånn avtale må skrives i ettertid.

Har man et egnet hjemmekontor?

Hva er et hjemmekontor? Noen har hus med ekstra rom med mulighet for et normalt kontor.

Andre bor kanskje i en liten en-roms med et lite stuebord og en sofa som kontor. Uavhengig av arbeidssted har alle arbeidstakere krav på et arbeid som gir et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

- Kanskje har man liten plass og eller stor familie hjemme. I slike tilfeller bør arbeidsgiver sørge for andre løsninger som for eksempel alternative lokaler, sier Heimli.

Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgte og verneombud må samarbeide for å vurdere hva som må gjøres, reint praktisk, men selvsagt med arbeidsgiver som den ansvarlige.

- Når vi nå sitter på hver vår tue, er det viktig å sørge for gode arbeidsforhold, uavhengig av arbeidsted, understreker Heimli.

Krever tydelige regler

Det er 4 hovedpunkter LO har bedt om tydelige regler for, som forskriften fra 2002 ikke har regler for.

-  Arbeidstid: Bestemmelsene når det gjelder arbeidstid er betydelig endret i forhold til arbeidsmiljøloven. Blant annet er det ikke grense for alminnelig daglig arbeidstid. Reglene for søndags- og nattarbeid gjelder ikke, bortsett fra en grense på 8 timer for de som jobber om natten.

-  Arbeidsutstyr: Tekniske løsninger, kontorutstyr, mobiltelefon og annet nødvendig utstyr bør det tydeliggjøres at er arbeidsgivers ansvar

-  HMS: Det er også usikkerheter knyttet til HMS. Etter forskriften skal arbeidsgiver, så langt som praktisk mulig, forsikre for at arbeidsforholdene er fullt forsvarlig og § 3-1 i Arbeidsmiljøloven om krav til systematisk HMS-arbeid gjelder, men andre viktige HMS- bestemmelser i arbeidsmiljøloven er unntatt. LO mener at arbeidsgiver må ha ansvar for å passe på at helse, miljø og sikkerhet er godt nok ivaretatt på hjemmekontoret. Det er ikke minst viktig når arbeid i arbeidstakerens hjem er pålagt og langvarig.

- Ulykke og skatteregler: Regler for yrkesskade og skatteregler må tydeliggjøres og eventuelt gjennomgås i forhold til arbeid som utføres i arbeidstakeres hjem eller lignende.

Som nevnt har LO, sammen med andre organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersida, siden tidlig i fjor høst diskutert disse problemstillingene i flere møter med Arbeids- og sosialdepartementet.

- Det hersker altså full forvirring om hva som gjelder i dagens situasjon. Men vi har altså enda ikke fått svar fra regjeringen på de akutte spørsmålene LO og forbundene har knyttet til hjemmekontor i en pandemisituasjon, sier Roger Heimli.

Kontakt