Situasjonen på arbeidsmarkedet - 1. kvartal 2019

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO Mann på byggeplass

Situasjonen på arbeidsmarkedet - 1. kvartal 2019

1. kvartal 2019 gikk andelen sysselsatte opp med 0,4 prosentpoeng, sammenlignet med ett år tidligere. Sesongjusterte tall viser imidlertid at oppgangen kom i begynnelsen av perioden, og har holdt seg uendret siden sommeren 2018.

Arbeid til alle

Sammenlignet med et år tidligere, var det 32 000 flere sysselsatte 1. kvartal 2019. Også her viser sesongjusterte tall at den største delen av økningen kom
første halvår 2018.

Økningen i andelen sysselsatte har bremset opp

I 1. kvartal 2019 var 67,2 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt. Sammenlignet med ett år tidligere gikk sysselsettingsandelen opp i alle aldersgrupper, mest i den mest arbeidsdyktige aldersgruppen 25-54 år.

Drøye halvparten av økningen i antall sysselsatte kom blant menn. 88 prosent av jobbøkningen kom i Akershus, Rogaland og Oslo. Sesongjusterte tall viser at andelen sysselsatte har vært om lag uendret siden juni 2018.

Les hele notat her!