Månedstall for ledighet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jobbsyklist på kvelden
Fotografi av Skitterphoto, Canva

Stabil ledighet

Det ble 300 færre registrerte helt arbeidsløse fra desember til januar, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Arbeid til alle

Nedgangen kom etter en svak økning de to foregående månedene. Bruttoarbeidsløsheten (inkl. tiltaksdeltakere) gikk i januar ned med 600 personer. Målt i prosent av arbeidsstyrken har arbeidsløsheten vært uendret siden juni i fjor. Også antallet ledige har vært stabilt over tid, og holdt seg tilnærmet uendret siden april i fjor.

Les hele notatet her!