De siste tallene for arbeidsløsheten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ryggen på en mann som ser utover et landskap

De siste tallene for arbeidsløsheten

De siste tallene for arbeidsløsheten fra utgangen av mars 2019 viser litt færre arbeidsløse. Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten (inkl. tiltaksdeltakere) falt med 800 personer.

Arbeid til alle

Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Nedgangen har særlig kommet i gruppene som ble hardest rammet av oljeprisfallet som startet sommeren 2014.

Endringstallene som oppgis i denne teksten er justert for brudd i statistikken.

Ved utgangen av mars 2019 var 66 300 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, en nedgang på 6 200 sammenlignet med ett år tidligere. Arbeidsløsheten er dermed 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 82 900 personer, 9 500 færre enn på samme tid i fjor. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,0 prosent.

Arbeidsløsheten var i mars fortsatt høyest innen reiseliv og transport (3,9 prosent) og bygg og anlegg (3,7 prosent), og lavest innen undervisning (0,7 prosent) og akademiske yrker (0,9 prosent). Sammenlignet med mars i fjor var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeider, fulgt av industriarbeidere.

Arbeidsløsheten er fortsatt høyere blant menn enn kvinner (2,6 mot 2,1 prosent av arbeidsstyrken). Arbeidsløsheten er høyest i aldersgruppene 20-24 år og 30-39 år (hhv. 3,4 og 3,1 prosent). Blant fylkene er arbeidsløsheten høyest i Østfold og Vestfold (3,0 prosent) og lavest i Sogn og Fjordane (1,7 prosent) og Troms (1,8 prosent). De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i mars i fjor. Nedgangen var størst i Rogaland, etterfulgt av Hordaland og Aust-Agder.

Les De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av mars 2019.

Kontakt