Tillitsvalgte med engasjement!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Anja Haralstad (midten) fra Asker og tillitsvalgt i Fellesforbundet fikk blomster og hederlig omtale for sin innsats i fagbevegelsen.

Tillitsvalgte med engasjement!

8 av 10 tillitsvalgte ønsker å fortsette i sitt tillitsverv etter at valgperioden har gått ut.  Det kommer frem i en Fafo-rapport som ble lansert i dag.

Tillitsvalgt

Rapporten er en del av LOs tillitsvalgtspanel og ble gjennomført i forbindelse med LO og forbundenes tillitsvalgtår.

Å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår er den største motivasjonsfaktoren  blant de tillitsvalgte.  Det å få være med å påvirke beslutningene er også en viktig faktor for flertallet av de tillitsvalgte.

-  Svarene på spørsmål om de ønsker å fortsette som tillitsvalgte, bekrefter bildet av at det finnes en oppriktig interesse for vervet. Nesten åtte av ti ønsket gjenvalg, mens bare 3 prosent svarte at det er helt uaktuelt å fortsette, heter det i rapporten.

Rapporten ble presentert for tillitsvalgte i Oslo i dag.  På forostmøtet deltok LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og flere forbundsledere.

På frokostmøtet ble Anja Haralstad trukket frem som en verdig representant for de over 60 000 tillitsvalgte i LO og forbundene.

- Tillitsvalgte er hverdagsheltene som gjør jobben ute på arbeidsplassen. En av disse er Anja Haralstad ved Asker Produkt, som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsnedsettelse og tilrettelagt fagopplæring. Hun er opptatt av at flere skal ha en arbeidsplass å gå til, så de kan bli en del av et fellesskap. Et trygt og inkluderende arbeidsliv er viktig for psykisk helse, og dyktige tillitsvalgte spiller en sentral rolle.  Det sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på møtet.

I forbindelse med at LO utpekte 2019 som tillitsvalgtåret, har Fafo undersøkt nærmere hva slags vilkår de tillitsvalgte har og hvilke saker de er opptatt av. Fafo har siden 2012 hatt regelmessige spørreundersøkelser i LOs tillitsvalgtpanel, som er sammensatt av tillitsvalgte fra samtlige LO-forbund. Dette notatet bygger i hovedsak på spørsmål stilt i 2018 og 2019.