LO vokser mest

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Faner og flagg på Youngstorget 1. mai
Foto: LO (Trygve Indrelid, NTB produksjon) LO vokser mest blant arbeidstakerorganisasjonene viser tall fra Statistisk Sentralbyrå

LO vokser mest

LO vokser mest i antall medlemmer og antall yrkesaktive medlemmer.  Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Tillitsvalgt

- Dette er gledelige tall og viser at den innsatsen vi nå gjør gir resultater, sier LO-sekretær Terje Olsson.

Flere organiserer seg og vi i LO er selvfølgelig glade for at vi nå er større enn alle andre hovedsammenslutningene til sammen. Totalt har Unio, YS, Akademikerne samt andre organiserte arbeidstakere i alt 921 076 medlemmer, mot 936 711 medlemmer i LO.

Totalt var det 1 857 786 medlemmer i hovedorganisasjonene i 2018.   Det betyr at antallet fagorganiserte har økt og det er LO som har den største veksten.

Fremdeles en stor jobb å gjøre

- Selv om vi gleder oss over resultatene har vi fremdeles en stor jobb å gjøre, sier Olsson.  Et organisert arbeidsliv er en viktig faktor i arbeidet for å motvirke ulikhet og skape et mer rettferdig arbeidsliv.

LO og forbundene har mange ulike rekrutteringsprosjekter bl.a. innenfor servicenæringen og overfor arbeidstakere med høyere utdanning.  I tillegg ser vi at vi når bedre ut til studenter på høyskoler og universiteter.

- Et godt organisert arbeidsliv forutsetter aktive tillitsvalgte.  Fremover vil vi arbeide med å bedre vilkårene for de tillitsvalgte.  Fornøyde medlemmer er vår viktigste medlemsfordel, sier Olsson.
 

Kontakt