Forbered deg på digital omstilling!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tillitsvalgt? Forbered deg på digital omstilling!

God partsdialog ved omstillings- og digitaliseringsprosjekter er viktig for at du som tillitsvalgt lykkes med å ivareta de ansattes behov. Men hvordan kommer dere i gang? I hvilken retning bør dere gå?

Utdanning

Det kan være kompliserte å finne både inngang og retning i samarbeidet for lokale parter. Spørsmålene om hvordan bruke avtaler og lover ved digital omstilling har en tendens til å bli flere enn svarene? Hvis du kjenner deg igjen – meld deg på denne læringsreisen så forsøker vi å se på løsninger sammen!

  • Fafo har laget en god rapport om partssamarbeid og digital omstilling, og LO har laget et enkelt verktøy for tillitsvalgte og ledere på bakgrunn av denne rapporten.
  • Digital Norway har sammen med Viken utviklet et kartleggingsverktøy som hjelper med å finne fram til hvilken digital kompetanse bedriften og virksomheten trenger å utvikle.

I denne siste læringsreisen får du altså tilgang til to nyttige verktøy som kan hjelpe både deg og din leder på rett vei! Om du ikke står i slike omstillinger akkurat nå, er det likevel viktig at du er godt forberedt. Det kan fort bli et aktuelt tema for deg og din klubb å håndtere!

Hva omfatter læringsreisen og hva skjer når?

Samlet tidsbruk er ca. 3-5 timer. Dette inkluderer to korte digitale samlinger, og tiden du bruker på å sette deg inn i verktøyene, samt rapporten. Du velger selv når du vil se på innholdet og hvor mye tid du vil bruke. E-postutsendelser og digitale samlinger starter fra 22. november til 3. desember. Du kan også se de digitale samlingene i opptak når det passer deg.

Vi møtes digitalt til to 30 minutters-samlinger:

  • 1. desember 14.00-14.30 og
  • 3. desember 09.00-09.30

Kontakt