Tillitsvalgt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaTillitsvalgt

Tillitsvalgt

Vi har fokus på å bedre de tillitsvalgtes vilkår på arbeidsplassen.

Det er de tillitsvalgte som er ryggraden fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte vi kommer i kontakt med medlemmene.

Det er de tillitsvalgte som forvalter Hovedavtalen og forhandler med ledelsen, som sørger for at tariffavtalene overholdes, som verver nye medlemmer og som hjelper medlemmene ute på arbeidsplassene.

At disse oppgavene blir ivaretatt på en skikkelig måte er avgjørende for medlemmene. Nettopp derfor skal Tillitsvalgtåret benyttes til å verdsette tillitsvalgtes uvurderlige innsats.

Tillitsvalgtes hverdag

Som en del av kampanjeåret vil det bli lansert intervjuer med tillitsvalgte og historier om det å være tillitsvalgt i LOs fagblader og på LOs hjemmesider og kanaler i sosiale medier.

- Tillitsmannen

Utfordringene mange tillitsvalgte erfarer er at de ikke blir tatt med i drøftinger, de får ikke fri til å skolere seg og vanskelig tilgang til arbeidsgiver. 

 I dette notatet undersøker Fafo blant annet om tillitsvalgte involveres i endringsprosesser og om de deltar i formelle møter med arbeidsgiver. Analysene viser at det er utfordringer knyttet til medbestemmelse og partssamarbeid i flere av de virksomhetene der de tillitsvalgte i NAF utøver sine verv.

De tillitsvalgte:

  • Er ryggraden i fagbevegelsen og har den daglige kontakten med LO-medlemmene
  • Forvalter Hovedavtalen, tariffavtale og forhandler med ledelsen

Kontakt

Nyheter