Tillitsvalgtåret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaTillitsvalgtåret

Foto: LO/Helge Heyerdahl

Tillitsvalgtåret

I 2019 har LO fokus på tillitsvalgtes vilkår på arbeidsplassen.

Det er de tillitsvalgte som er ryggraden fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte vi kommer i kontakt med medlemmene. I år marker LO Tillitsvalgtåret og 2019 skal brukes til å øke statusen til de tillitsvalgte.

Det er de tillitsvalgte som forvalter Hovedavtalen og forhandler med ledelsen, som sørger for at tariffavtalene overholdes, som verver nye medlemmer og som hjelper medlemmene ute på arbeidsplassene.

At disse oppgavene blir ivaretatt på en skikkelig måte er avgjørende for medlemmene. Nettopp derfor skal Tillitsvalgtåret benyttes til å verdsette tillitsvalgtes uvurderlige innsats.

Tillitsvalgtes hverdag

Som en del av kampanjeåret vil det bli lansert intervjuer med tillitsvalgte og historier om det å være tillitsvalgt i LOs fagblader og på LOs hjemmesider og kanaler i sosiale medier. I tillegg skal Tillitsmannen av Einar Gerhardsen få en ny giv i 2019.

Einar Gerhardsens klassiker skal være utgangspunktet for en ny video som skal fungere som et verktøy der tillitsvalgte kan få en enkel og kort introduksjon om det å være tillitsvalgt i ulike roller.

LOs medlemsfordelsprogram – LOfavør -  har også en rolle i Tillitsvalgtsåret

LOfavør skal bruke Tillitsvalgtåret til synliggjøring av tillitsvalgfordelene i LOs samleforsikring, og samtidig formidle informasjon og kontakt inn mot sine leverandører for å finne måter på å sette fokus på de tillitsvalgte.

Utfordringene mange tillitsvalgte erfarer er at de ikke blir tatt med i drøftinger, de får ikke fri til å skolere seg og vanskelig tilgang til arbeidsgiver. Forskningsstiftelsen Fafo har fått i oppdrag å analysere disse problemstillingene og det er planlagt rapportlansering under Arendalsuka 2019.

De tillitsvalgte:

  • Er ryggraden i fagbevegelsen og har den daglige kontakten med LO-medlemmene
  • Forvalter Hovedavtalen, tariffavtale og forhandler med ledelsen
  • I år marker LO Tillitsvalgtåret og 2019 skal brukes til å øke statusen til de tillitsvalgte.

Kontakt

Nyheter tillitsvalgtåret