LOs utdanningskonferanse 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tekst på foto: Kan kompetanse redusere ulikhet og fremme det grønne skiftet? Logo: LOs utdanningskonferanse 2020. Portrett av ung mann i klasserom. Toglinje gjennom skoglandskap. Foto.
I årets digitale utdanningskonferanse kan du delta aktivt underveis! Still spørsmål og kommenter debattene, besøk spennende utstillere eller mingle med andre som har samme interesser som deg.

LOs utdanningskonferanse 2020 – på en skjerm nær deg

Årets digitale utdanningskonferanse går av stabelen onsdag 14. oktober kl. 13.00 og er gratis for deg som er medlem i et LO-forbund.

Utdanningskonferanse

Gratis deltakelse for LO-medlemmer

Som medlem av et LO-forbund er det gratis for deg å delta.

Konferansen er også åpen for betalende gjester. Du betaler direkte i nettløsningen. Klikk her for å registrere deg og betale.

Pris for ikke-medlemmer, kr 490,- Du vil få vil få en bekreftelse for påmelding med passord i e-post, slik at du kan logge deg inn på konferansedagen

Stolt bidragsyter

Tavlemontørlærling

Tavlemontørlærling Even Larsen bygger motorer til elektriske ferger, istedenfor dieselmotorer. Even er stolt av å være en del av det grønne skiftet i yrkesfagene.

Dagens arbeidere står midt oppi et digitalt skifte, der vi som fagbevegelse spiller en viktig rolle for å hindre at våre medlemmer faller utenfor arbeidslivet som følge av en kompetansekrise.

Lære hele livet

Vi er midt inne i kompetansereformen «Lære hele livet». Arbeidslivsdrevne bransjeprogram skal være motoren. Industrifagskolen har greid å løfte kompetansen til mange fagarbeidere allerede, og arbeidsløse i reiseliv er kommet i gang med fagbrev og annen kursing. Reiseliv og industrifagskolen er to av 8 bransjeprogram som nettopp er kommet i gang. Det er store forventninger til hva vi som fagbevegelse kan bidra med. Økt økonomisk ulikhet og klimaforstyrrelser har samtidig vokst fram som to av våre viktigste samfunnsutfordringer. 

Temaet på årets konferanse er derfor kompetanse, ulikhet og grønt skifte. Hvilken sammenheng er det mellom områdene? Hvilke konsekvenser får økende ulikhet og klimaforstyrrelser for hva vi bør gjøre i utdannings- og kompetansepolitikken? Hva betyr dette for tillitsvalgtes arbeid på den enkelte arbeidsplass? Og for oss som fagbevegelse? Hvordan kan politikkområder spille på lag?

Spennende gjester

I konferansen medvirker blant annet:

Portrettbilde av Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto.

Henrik Asheim

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal fortelle hva regjeringa gjør.  

Henrik Asheim har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk knyttet til fagskole, generelle kompetansepolitiske saker, utdanningsstøtte, forskning og høyere utdanning.

Portrettfoto av Torstein Tvedt Solberg. Foto.

Torstein Tvedt

Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet er fraksjonsleder i Utdanningskomiteen på Stortinget. Han deltar i debatten på utdanningskonferansen om utdannings- og kompetansepolitikk sammen med Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.

Portrettbilde av rektor ved UiB, Dag Rune Olsen. Foto

Dag Rune Olsen

Rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen.

Dag Rune Olsen går i 2017 inn i sin andre periode som valgt rektor ved UiB. Han var dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen fra 2010, og fram til han tiltrådte som rektor i 2013. Olsen var tidligere forskningssjef ved Radiumhospitalet i Oslo og er professor i medisinsk fysikk. Hans forskningsfelt er strålebehandling og kreft. 

Portrettfoto av daglig leder i Civita, Kristin Klemet. Foto.

Kristin Clemet

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001­–2005 og viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister (1989–1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989–1993). Hun har hatt en rekke verv i organisasjons- og næringsliv. Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

I tillegg kommer også nestleder i Norsk Studentorganisasjon Felipe F. Garcia, forsker Anna Hagen fra Fafo og direktør Sveinung Skule fra Kompetanse Norge.

Fra LO-familien treffer du bla:

Kai Johansen fra Fellesforbundet som har vært med å utvikle det første bransjeprogrammet Industrifagskolen og har kjent på kroppen dilemmaer som tillitsvalgte står oppe i. Hvordan unngå at de som har størst behov for kompetanseheving blir hengende etter? Hvordan takle enda flere oppgaver som tillitsvalgt? Kan bransjeprogrammene bli brobygger for grønt skifte?

Marit Gjelsvik fra Handel og kontor som har jobbet mye med grønne tariffavtaler. På tide med egne miljøtillitsvalgte? Hvordan kan vi få til mer i tariffavtalene for at de som har mest behov for kompetanse får det?

Du treffer også førstesekretær Julie Lødrup og LO-sekretær Trude Tinnlund sammen med forbundsledere og tillitsvalgte fra forbundene, og studieleder Grete Haaland, OsloMet. I debattene stiller Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet og Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre.

Portrettbilde av Julie Lødrup, LO. Foto.

Julie Lødrup

Julie Lødrup ble valgt som LOs førstesekretær på LO-kongressen 2017. Hun kommer fra tillitsvervet som forbundssekretær i NTL, og har tidligere vært daglig leder i Manifest Analyse. 

Som forbundssekretær i NTL fikk hun god kjennskap til offentlig sektor, spesielt staten, og har jobbet med høyere utdanning og forskning.

Julie Lødrup har politisk erfaring som aktiv i Arbeiderpartiet. Hun har vært generalsekretær i AUF, politisk rådgiver i Kulturdepartementet for Aps nestleder Hadia Tajik og sitter i bystyret i Oslo.

Portrettfoto av Trude Tinnlund, LO. Foto.

Trude Tinnlund

Trude Tinnlund ble gjenvalgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Hun kom inn i LOs ledelse ved kongressen i 2013. Hun har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var prosessoperatør fra 1989 til 1999, da hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 var hun leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd. 851 Østfold, en avdeling som har medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell- og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet fra 2006 til 2013. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs.

En interaktiv debatt

  • Du kan delta aktivt i konferansen med å stille spørsmål og kommentere debattene i nettprat. 
  • Du kan besøke spennende utstillere.
  • Du kan mingle digitalt og bli kjent med andre som har samme interesser som deg.
  • Du kan delta i konferansen inntil 14 dager etter arrangementet hvis du ikke fikk med alle innslagene.

Kontakt