Sommerpatruljen 2018 - oppsummering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Ung tillitsvalgt holder fram en LO-kjærlighet

Sommerpatruljen 2018 - oppsummering

Etter over 30 års patruljevirksomhet har skriftlig arbeidskontrakt blitt det vanlige - også for sommerjobberne!

Sommerpatruljen

Sommerpatruljen er avsluttet for i år. I år var det 33. gang LOs sommerpatrulje var ute og besøkte unge arbeidstakere over hele landet. LOs sommerpatrulje har i år besøkt 5850 bedrifter i hele Norge.

Siden 1985 har LOs sommerpatrulje fokusert på unge sommervikarers jobbsituasjon. Ved begynnelsen av patruljen fant man rundt 50 prosent brudd i bedriftene man besøkte. I år fant man brudd ved 39,8 prosent av bedriftene man besøkte. De viktigste funnene for årets patrulje er som følger:

Totalt har antall brudd gått ned fra i fjor (fra 40,4 prosent av bedriftene vi besøkte hadde brudd i 2017 til 39,8 prosent av bedriftene med brudd i 2018).

- Dette viser at sommerpatruljen fungerer og er viktig. Siden vi startet å      patruljere i 1985 har antall bedrifter med brudd gått ned år for år. Det at unge lærer om sine rettigheter på jobben er viktig. Mange unge kjenner ikke til hva de har krav på. I tillegg viser dette at i Norge er de aller fleste bedriftseiere seriøse og opptatt av å gi unge et godt første møte med arbeidslivet, sier leder av LOs sommerpatrulje Bjarne Lagesen. 
      
Stadig flere får kontrakt (Fra 9,4 prosent som ikke hadde kontrakt i 2017 til 8,4 prosent som ikke hadde kontrakt i 2018. I 2000 var det 28,33 prosent som ikke hadde arbeidskontrakt).

- Noe av det jeg er aller stoltest av at vi ser tydelig fremgang på fra oppstarten av patruljen til i dag, er at stadig flere unge får arbeidskontrakt. Rundt årtusenskiftet hadde rundt 3 av 10 besøkte bedrifter ikke gyldig kontrakt til sine sommervikarer. I år er det under 1 av 10 bedrifter som har brudd på denne bestemmelsen.

Arbeidskontrakt er viktig fordi det er det eneste beviset på at du faktisk jobber ved et sted og det er avtalen med spillereglene mellom deg og arbeidsgiver, forklarer LOs ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen. 
     
Brudd på overtid og arbeidstidsbestemmelser har gått opp. (Brudd på alle      arbeidstidsbestemmelser har økt fra 12,8 prosent i 2017 til 14,9 prosent i  2018).

- I år har vi sett en negativ utvikling i brudd på overtids- og arbeidstidsbestemmelser. Unge arbeidstakere føler seg presset til å jobbe lengre dager uten å få overtidsbetalt. I 2015 liberaliserte regjeringen overtidsreglementet, noe som ikke har bidratt i positiv grad. Man ser at useriøse arbeidsgivere hele tiden presser over i gråsonen på hva som står i regelverket, og når regelverket har blitt mer liberalisert er grensen flyttet, sier Lagesen.

Antall unge arbeidstakere som ikke kjenner til hvem verneombudet er har gått opp (Fra 26,6 prosent i 2017 til 32,4 prosent i 2018).

- Vi har sett en liten oppgang de siste årene i hvor mange unge arbeidstakere som ikke kjenner til hvem verneombudet på arbeidsplassen er. Dette er ikke nødvendigvis kun arbeidsgivers feil, da det kan være informert på ulike steder. Dette er også arbeidstaker sitt ansvar å gjøre seg kjent med. Likevel er det alvorlig at så mange unge ikke kjenner til verneombudet sitt. Verneombudet er en viktig rolle på arbeidsplassen.

I fjor døde 27 mennesker på arbeidsplassen i Norge. Unge arbeidstakere er spesielt utsatt for arbeidsulykker og skader. Det er tydelig at kulturen rundt verneombud ikke er god nok på mange arbeidsplasser, derfor prioriterer vi i sommerpatruljen dette høyt, sier Lagesen. 
     
Antall brudd ordnet opp på stedet har gått opp. (Fra 89 brudd som ble ordnet opp på stedet i 2017, til 224 brudd som ble ordnet opp på stedet i 2018).

-I år har vi ordnet opp over dobbelt så mange flere brudd på stedet enn i fjor. Dette er en svært positiv utvikling og viser at veldig mange utfordringer på arbeidsplassen kan være misforståelser og ikke vond vilje. De aller fleste norske arbeidsgivere er opptatt av at unge arbeidstakere skal ha det trygt og godt på jobb, og er veldige glade for alle brudd man kan ordne opp på stedet, avslutter Lagesen.

Selv om selve patruljen er ferdig for i år, så er det fortsatt mulig å ringe inn til vår sommerpatruljetelefon. Vi oppfordrer alle unge som møter på utfordringer i arbeidslivet til å ta kontakt med oss på 4 16 16 666 eller sommerpatrulen@lo.no

For spørsmål eller kommentarer ta kontakt med

LOs ungdomsrådgiver
Bjarne Lagesen 
48170587