Studenter må få dagpengerettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen Mange av de unge som har mistet deltidsjobb står nå helt på bar bakke, uten mulighet til å betale for tak over hodet og mat slik at de kan studere videre, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

Studenter må få dagpengerettigheter

LO krever dagpengerettigheter for studenter og ekstra stipend under korona. – Det er svært alvorlig for de som nå har mistet deltidsjobben. Vi må sørge for at de kan fullføre utdanningen, sier Kristin Sæther.

Koronakrisen

LOs krav for studentene

Rett til dagpenger: Heltidsstudenter har ikke rett på dagpenger og koronakrisen illustrerer hvor sårbare studenter er for et svingende arbeidsmarked. Studenter bør få midlertidig tilgang til dagpenger under korona. I tillegg må dagpengerettigheter på mer permanent basis utredes, i sammenheng med andre tiltak for å bedre studentenes økonomiske situasjon.

Koronastipend gjennom Lånekassen: Koronakrisen har ført til at studenter har fått redusert jobbmulighetene sine, gjennom færre tilgjengelige vakter og færre utlyste stillinger. Som en midlertidig ordning bør studenter få støtte for å dekke løpende kostnader, som husleie og strøm.

Økt stipend og lån: For å sikre at alle har lik rett til utdanning vil LO også at rammen for lån og stipend økes. Studenter klarer seg ikke uten deltidsjobb og/eller økonomisk støtte hjemmefra. 7 av 10 studenter jobber ved siden av studiene, og 9 av 10 studenter har jobb i løpet av året, som i ferier.

Flere og rimeligere studentboliger: Bokostnadene bør ned gjennom subsidiering og bygging av studentboliger. Regjeringen har i statsbudsjett for 2021 foreslått å bygge langt færre studentboliger enn i år. De vil bare bygge 1650, mens de i Granavolden-plattformen lovet å bygge 3000.

Løft i psykisk helsetilbud: Studenter er mer sårbare for ensomhet og psykiske plager enn øvrig befolkning. Strenge smittevernregler har forsterket problemene. Regjeringen og Studentsamskipnadene må gå sammen for å konkretisere hvordan man kan forbedre studiehverdagen. Økningen på 10 millioner i neste års budsjett er ikke tilstrekkelig, og vil utgjøre kun 35 kr per student.

Regjeringens krisepakker har så langt ikke levert for studenter. LO kommer nå med konkrete krisetiltak som faktisk treffer studenter og lærlinger. 

7 av 10 er avhengige av deltidsjobber for å få endene til å møtes, men de fleste jobbene forsvant da korona kom til Norge i mars. Studenter har som hovedregel ikke krav på dagpenger.

- De permitterte lærlingene og studentene faller mellom to stoler. På kort sikt må de få dagpengerettigheter. Dessuten må stipend og lån økes, og vi må få langt flere og billigere studentboliger, sier Kristin Sæther LO-sekretær med ansvar for studenter i LOs ledelse.

Unge spesielt hardt rammet av korona

Arbeidsledigheten er nå størst blant de unge, og det er også i denne gruppen ledigheten øker mest som følge av de siste korona-innstrammingene.

Blant dem kokk og student Nathalie som mistet hovedinntekten da hun ble permittert, og nå blir hjemløs, som Frifagbevegelse nylig omtalte.

- Dette er veldig alvorlig. Mange av de som ikke har pengesterke foreldre til å hjelpe seg nå vil ikke ha råd til å fortsette studiene. Det er noe som står i sterk kontrast til hva LO mener om å sikre alle lik tilgang til høyere utdanning, og som på 1940-tallet var grunnen til at LO gikk inn for Lånekassen, sier Sæther.

Styrke velferdstilbud

- Dersom unge ikke får fullført utdanningen og ledigheten biter seg fast, så risikerer vi å miste store deler av generasjonen vi er avhengige av i arbeidslivet framover, advarer LO-sekretæren.

- Mange føler seg maktesløse og alene under pandemien. Vi krever derfor at velferdstilbudet til studenter i en krevende studiehverdag må styrkes langt mer enn Regjeringen har lagt opp til, avslutter Kristin Sæther.

 

I LO kan vi tilby et studentmedlemskap som ivaretar både ønsket om et utdanningsrelatert fellesskap, og behovet for hjelp, og veiledning i den jobben du har ved siden av studiene. Du får også mange eksklusive fordeler som gratis innboforsikring og andre veldig gode fordeler. Bli medlem allerede i dag!

Kontakt