Kongress 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaKongress 2022

LO-kongressen 2017 er samlet ved åpningen 8. mai klokken 11.00.

LO-kongressen

Kongressen avholdes fra mandag 30. mai til og med fredag 3. juni 2022,

LOs sekretariat vedtok 16. november 2020 at LOs 35. ordinære kongress skal utsettes til 2022.

Sekretariatet vedtok den 7. desember at Kongressen avholdes fra mandag 30. mai til og med fredag 3. juni 2022, med følgende foreløpige dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Beretninger
 4. Regnskaper
 5. LOs egen organisasjon
 6. Vedtekter
 7. Den faglige og politiske situasjonen
 8. Handlingsprogram
 9. Valg
 10. Avslutning

Representanter

Fristen for innsending av fullmakter, satt til 15. mars 2021, utsettes til en tilsvarende dato i 2022. 

Fordelingen av delegater/representanter til Kongressen er behandlet i Sekretariatet i juni 2020, og fordelingen er beregnet ut fra betalende medlemmer pr. 31.12.2019. Denne beregningen legges til grunn for representasjon ved kongressen i 2022.

Kongressen i 2022 er ikke en ny kongress, men må forstås som en utsatt kongress.

Forslagsbehandling

I forarbeidene til kongressen i 2021 er det lagt til rette for en bred demokratisk prosess med formelle rutiner for behandling av forslag til kongressen i tråd med LOs vedtekter. Denne prosessen var formelt avsluttet fra forbundenes og regionenes side før Sekretariatet besluttet å utsette kongressen.

Forslagsfristen, som gikk ut 01.11.2020, opprettholdes.

Forslagene som omhandler dagsordens pkt. 7 Den faglige politiske situasjonen trekkes ut og behandles av LOs representantskap i første halvdel av 2021. I den sammenheng behandles også bevilgninger til de politiske partier.

Forslagene som omhandler dagsordens pkt. 9 Hovedavtalene trekkes ut og behandles av LOs representantskap i første halvdel av 2021.

Resten av forslagene behandles på ordinær måte ved kongressen i 2022. Det legges opp til at Sekretariatet behandler forslag og innstillinger til handlingsprogram og organisasjonsprogram i januar/februar 2022. Ved å utsette denne behandlingen tilsvarende kan Sekretariatet behandle forslag og innstillinger relatert til en mer dagsaktuell situasjon.

Det vil samtidig være viktig å ivareta mer dagsaktuelle saker under kongressen i 2022. Dette vil som vanlig kunne gjøres gjennom uttalelser fra kongressen. Sekretariatet står fritt til å avgjøre hvilke og hvor mange uttalelser de ønsker behandlet under Kongressen. Videre er det, som vanlig, full anledning til å fremme forslag på selve kongressen.

Nåværende handlingsprogram, vedtekter og vedtak vil være gjeldende fram til kongressen i 2022. Øvrige årlige bevilgninger besluttet på kongressen i 2017 forlenges fram til kongressen i 2022.

Neste kongress avholdes deretter i 2025.

Det planlegges for tre representantskap i første halvdel av 2021. Dette vil vi sende ut mer informasjon om så snart det er behandlet av LOs sekretariat.

LOs administrasjon vil fortløpende orientere om praktisk spørsmål, nye frister og

LO-kongressen:

 • Behandler og vedtar LOs handlingsprogram. I LOs handlingspram tar vi stilling til de viktigste arbeids- og velferdspolitiske sakene. 
 • Velger organisasjonens ledelse. I dag er det 8 personer i ledelsen.  Leder, 2 nestledere, en førstesekretær og fire sekretærer.  Kongressen velger også Sekretariatet som består av fire fra LOs ledelse og 11 fra forbundene.
 • Tar stilling til alle andre viktige spørsmål som vedrører driften av LO, enten det er endringer i vedtekter, godkjenning av regnskaper og beretninger m.m.

Kongressen består av 315 delegater.  260 velges fra forbundene og 40 fra fylkene (regionene).  I tillegg tiltrer de 15 medlemmene av LOs Sekretariat.

LO-kongressen i 2017
Kongressen ble holdt 8. – 12. mai 2017.  Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til leder for organisasjonen.  I tillegg ble det vedtatt et nytt handlingsprogram.  Totalt ble 1800 forslag sendt inn i forkant av kongressen.  Størst oppmerksomhet fikk kongressens behandling av EØS-spørsmålet, situasjonen i Palestina og Israel og den faglige og politiske situasjonen foran Stortingsvalget.

Forslagsbehandling kongressen

I forarbeidene til kongressen i 2021 er det lagt til rette for en bred demokratisk prosess med formelle rutiner for behandling av forslag til kongressen i tråd med LOs vedtekter. Denne prosessen var formelt avsluttet fra forbundenes og regionenes side før Sekretariatet besluttet å utsette kongressen.

 • Forslagsfristen, som gikk ut 01.11.2020, opprettholdes.
 • Forslagene som omhandler dagsordens pkt. 7 Den faglige politiske situasjonen trekkes ut og behandles av LOs representantskap i første halvdel av 2021. I den sammenheng behandles også bevilgninger til de politiske partier.
 • Forslagene som omhandler dagsordens pkt. 9 Hovedavtalene trekkes ut og behandles av LOs representantskap i første halvdel av 2021.

Resten av forslagene behandles på ordinær måte ved kongressen i 2022.

Kontakt

Nyheter om LO-kongressen