Kongress 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaKongress 2021

LO-kongressen 2017 er samlet ved åpningen 8. mai klokken 11.00.

Velkommen til LO-kongressen i 2021

LO-kongressen er høyeste organ for LO. Kongressen møtes hvert fjerde år og i nyere tid har kongressene blitt holdt i mai måned. Neste kongress holdes 3.–7. mai 2021 i Oslo Kongressenter.

LO-kongressen:

  • Behandler og vedtar LOs handlingsprogram. I LOs handlingspram tar vi stilling til de viktigste arbeids- og velferdspolitiske sakene. 
  • Velger organisasjonens ledelse. I dag er det 8 personer i ledelsen.  Leder, 2 nestledere, en førstesekretær og fire sekretærer.  Kongressen velger også Sekretariatet som består av fire fra LOs ledelse og 11 fra forbundene.
  • Tar stilling til alle andre viktige spørsmål som vedrører driften av LO, enten det er endringer i vedtekter, godkjenning av regnskaper og beretninger m.m.

Kongressen består av 315 delegater.  260 velges fra forbundene og 40 fra fylkene (regionene).  I tillegg tiltrer de 15 medlemmene av LOs Sekretariat.

LO-kongressen i 2017
Kongressen ble holdt 8. – 12. mai 2017.  Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til leder for organisasjonen.  I tillegg ble det vedtatt et nytt handlingsprogram.  Totalt ble 1800 forslag sendt inn i forkant av kongressen.  Størst oppmerksomhet fikk kongressens behandling av EØS-spørsmålet, situasjonen i Palestina og Israel og den faglige og politiske situasjonen foran Stortingsvalget.
Her finner du kongressidene for 2017. [link[

LO-kongressen i 2021
LO-kongressen i 2021 holdes 3. - 7. mai.  Dagsorden vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.  Alle LO-medlemmer kan komme med forslag.  Forslagene tas opp i din egen lokale fagforening/avdeling.  Avdelingene sender forslaget til forbundet.  Forbundet samordner sine forslag til LO-kongressen.  Tilsvarende er det for LOs lokalorganisasjon – som sender forslagene til sine regionale ledd.

Frister:
1. august 2020: Avdelinger/fagforeningers frist for innsending av forslag til eget forbund.  Lokalorganisasjonenes frist for å sende inn til LO-regionen.
1. november 2020:  Forbund og LO-regionenes frist til å sende inn forslag til LO-kongressen.

 

Frister LO-kongressen:

1. august 2020:
Avdelinger/fagforeningers frist for innsending av forslag til eget forbund. Lokalorganisasjonenes frist for å sende inn til LO-regionen

1. november 2020:
Forbund og LO-regionenes frist til å sende inn forslag til LO-kongressen.

Kontakt

Debatt om nytt handlingsprogram

Klubber, foreninger, avdelinger og lokalorganisasjoner kan sende inn forslag til LO-kongressen via sine forbund og regioner.  Her er debattutkastet