Hva er LO Ingeniør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hva er LO Ingeniør

LO Ingeniør er et initiativ for å fremme LO som relevant hovedorganisasjon for ingeniører.

LO Ingeniør

LO Ingeniør er resultatet av fem LO- forbunds felles ønske om å ta grep for å gi ingeniørmedlemmer en styrket opplevelse av identitet og faglig tilhørighet. Samarbeidet handler om å utgi et eget tidsskrift, drifte en tilpasset nettportal og utgjøre en felles konferansearena.

Som arbeidstaker sitter mange med en forventning om at man som organisert ikke skal være nødt til å skifte forbund dersom man skifter stilling på tvers av privat, kommunal eller statlig sektor.

LO- familien består av 24 selvstendige fagforbund. En vurdering av hver enkelt yrkesaktives stilling bestemmer avtaletilknytning – og derav også forbundsstilknytning. Det betyr at du blir ekstra godt ivaretatt; det forbundet du havner i har ekstra mye kompetanse på det stillingsområde, bransje eller sektor som er mest relevant for deg.

Vi ønsker med dette å styrke LOs posisjon som reelt alternativ for ingeniører.

For LO er det en selvfølge å speile alle deler av den helheten et samlet norsk arbeidsmarked utgjør.  Som en hovedorganisasjon for alle yrkesaktive er det derfor viktig for LO å bli oppfattet som et relevant og tydelig alternativ for ingeniører.

LO Ingeniør er slik sett en plattform for å ivareta medlemmenes yrkesfaglige behov og interesser, og tilbys som supplement til forbundenes eksisterende tilbud.

LO Ingeniør nyttes som merkevare for forbundenes felles satsing på å rekruttere ingeniører. Samarbeidet berører ikke forbundenes tariffpolitikk.

Mer informasjon:
Send sms med kodeord <ingenior> til 26250

Lest ned presentasjonsbrosjyre for studenter
Last ned presentasjonsbrosjyre for yrkesaktivet

LO Ingeniør er en overbygning for ingeniører i ulike LO-forbund. LO Ingeniør drives av forbundene Industri Energi, NTL, Fagforbundet, EL & IT, Forbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk i samarbeid med LO.