Viktige og nødvendige tiltak, men flere løsninger må på plass raskt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-lederen i samtale med tillitsvalgt.
- Det må være en kort vei fra folks hverdagsproblemer til myndighetenes løsninger, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Viktige og nødvendige tiltak, men flere løsninger må på plass raskt

LO er fornøyd med at Stortinget og norske myndigheter raskt får på plass viktige tiltak for å sikre og trygge bedrifter, offentlige virksomheter, arbeidstakere og utsatte grupper mot de utfordringer koronapandemien nå forårsaker. Men LO vil jobbe videre med nye tiltak.

Koronakrisen

-  Det er viktig og helt nødvendig at kommuner, NAV og helsevesenet får de ekstra pengene som trengs, som følge av pandemien, sier LO-leder Hans- Christian Gabrielsen.

LO har vært særskilt på vakt for alle de sårbare gruppene som rammes, og som ikke blir ivaretatt i gjeldende ordninger.  Det er derfor gledelig å se at det nå kommer på plass flere løsninger for disse gruppene.

- Det må være en kort vei fra folks hverdagsproblemer til myndighetenes løsninger. Jeg mener vi nå har lykkes med det i stor grad. Det viser partssamarbeidet og den norske modellen sin styrke, sier Gabrielsen.

De nyeste tiltakene gjelder for kommuner som nå mister skatteinntekter og har økte kostnader i omsorgs- og primærhelsetjenesten. Samtidig får vi bedre ordninger for alle de som ikke har rettigheter som frilansere, selvstendig næringsdrivende, studenter, utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg hjem, lærlinger, kulturarbeidere, barn fra sårbare familier og helsearbeidere som må ta doble vakter og jobbe under et enormt press.

Permitteringsordningen må utvides til 52 uker.

Men det gjenstår å få på plass flere løsninger. Det er flere som har måtte permittere før virusutbruddet, men som nå nærmer seg grensen på 26 uker.

- Grensen må derfor nå utvides til 52 uker, slik at vi slipper en lang rekke konkurser og oppsigelser, krever Gabrielsen.

- Vi forventer også at regjeringen nå jobber raskt for å få på plass bedre løsninger bla. for studenter som mister jobben, selvstendig næringsdrivende som manuell- og fysioterapeuter som må stenge virksomhetene og bedrifter som sliter med å få nødvendig lån fra de kommersielle bankene.

Koronainfo fra forbundene