Usosial tiltakspakke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på talerstolen
- For å hindre at bedriftene må gå til oppsigelser og dermed legge ned arbeidsplasser, må vi utvide anledningen til å permittere. Derfor har LO krevd at regjeringen utvider permitteringslengden til 52 uker, legger han til.

Usosial tiltakspakke

Mens tusenvis av nordmenn fortsatt venter på penger fra NAV, kutter regjeringen i formuesskatten. I løpet av sommeren risikerer mange permitterte å miste jobben helt.

Koronakrisen

Det å holde folk i jobb er det aller viktigste nå. Nå må regjeringen utvide permitteringstiden til 52 uker, for å hindre masseoppsigelser.

Lønnstilskudd for bedrifter som tar ansatte tilbake i jobb, tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggenæringen, tilskudd for innovasjon og grønn omstilling og kompetansehevende tiltak er regjeringens viktigste tiltak i fase 3. Samtidig kuttes formuesskatten med 1,3 milliarder.

- Vi har derfor lenge etterlyst en ordning med  lønnstilskudd, og er godt fornøyd med at  regjeringen har fulgt opp våre forslag. Dette vil bidra til at permitterte kommer raskere tilbake med full lønn, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Permitteringsordningen

Han er imidlertid ikke fornøyd med at lengden på permitteringer ikke utvides utover dagens regelverk med 26 uker.

- Vi har fortsatt over 350.000 nordmenn som ikke har en jobb å gå til. Mange er permitterte, men det kan fort bli mye mye verre og gå over til å bli permanent arbeidsledighet. Det er defensivt av regjeringen å ikke forlenge permitteringsperioden, sier LO-lederen.

- For å hindre at bedriftene må gå til oppsigelser og dermed legge ned arbeidsplasser, må vi utvide anledningen til å permittere. Derfor har LO krevd at regjeringen utvider permitteringslengden til 52 uker, legger han til.

Kutt i formuesskatten 

I tiltakspakken foreslår regjeringen også å kutte i formuesskatten på det den kaller «arbeidende kapital» med 1,3 milliarder kroner. Det mener LO-lederen er usosialt.

- Tusenvis av mennesker venter fortsatt på penger fra NAV, og de som er permittert i år kan se langt etter feriepenger til neste år, da er det veldig usosialt at regjeringen nå kutter i skatten til de som har mest, sier Gabrielsen.

Han mener offentlig sektor må holde aktiviteten oppe der det er mulig og starte opp igjen alt som er forsvarlig og kan tilpasses til smittevernhensyn. Samtidig må kommuneøkonomien styrkes. 

- Det er avdekket en del svakheter i viktig tjenestetilbud. Kommunene opplever et stort fall i skatteinntektene. Vi må få nye ansettelser for å styrke barnevern, primærhelsetjenesten, beredskapen og skolene for å nevne noe. Også helseforetakene og mange statlige etater må styrkes, sier Gabrielsen, og viser blant annet til Arbeidstilsynet.

Penger til næringslivet

LO-lederen mener det er positivt med tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen - med 4 milliarder kroner til stat og kommune - og flere næringsrettede tilskuddsordninger, støtte til innovasjon og grønn omstilling, men er skuffet over at et sentralt og klimavennlig tiltak som oppstart av fullskala karbonfangst og lagring ikke har kommet på plass.

- Det er uholdbart at regjeringen fortsatt ikke klarer å få tatt en beslutning på å investere i CO2-rensing. Industrien selv sier de er klare for å stikk spaden i jorda over sommeren. Dette handler om 3700 nye arbeidsplasser i tillegg til at dette svarer på mye av det vi må gjøre for å ta ned egne utslipp, sier LO-lederen.

Øker kompetansen

Regjeringen lanserer også kompetansehevende tiltak på totalt 1 milliard kroner, blant annet med å tilrettelegge for at flere fullfører videregående og opplæring for ansatte i utsatte næringer.

- Der har regjeringen lyttet til LO. Vi er glad for at perioden der en kan kombinere kompetanseheving med dagpenger foreslås forlenget, at det er en ytterligere styrking av bransjeprogrammene, at det kommer tiltak for å styrke lærlingeordningen og for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring, og at det legges tydelig vekt på prioritering av unge, sier Gabrielsen.

Arbeidsmarkedstiltak

- Det er viktig å bruke perioden med arbeidsløshet til å ta igjen noe av etterslepet vi har i kompetansepolitikken. Det vil lette omstillingen av ledig arbeidskraft til deler av arbeidslivet med voksende kompetansebehov og det vil ruste oss for tiden etter korona.

Regjeringen styrker imidlertid ikke arbeidsmarkedstiltakene, som har blitt svekket flere år på rad.

- Med en så stor arbeidsledighet, må bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak følge etter. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke følger opp dette, sier Gabrielsen.