Studentpakka: – For lite, for sent, for dårlig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
– Et rent lån er rett og slett for lite og for sent fra forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, og vi mener det er usolidarisk og urettferdig at landets studenter skal forgjeldes ut av krisen.

Studentpakka: – For lite, for sent, for dårlig

Vanlige arbeidstakere ville aldri akseptert økt gjeld for å klare seg gjennom krisen, men to uker etter at næringslivet fikk sin første redningspakke er dette regjeringens «løsning» for studentene.

Koronakrisen

– Et rent lån er rett og slett for lite og for sent fra forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, og vi mener det er usolidarisk og urettferdig at landets studenter skal forgjeldes ut av krisen. Dette utsetter bare problemet og er ingen reell hjelp – tvert imot, sier Kristin Sæther som er en del av LOs ledelse som LO-sekretær.

Regjeringen kom tidlig med en redningspakke til bankene og næringslivet. Deretter – etter press fra opposisjonen fra Stortinget – ble vanlige arbeidstakere inkludert. LO er for at både næringslivet og arbeidstakerne blir ivaretatt på best mulig måte gjennom krisen, men at våre 300 000 studenter – en av gruppene med minst kjøpekraft i landet – nå kun skal få tilgang til mer lån er ikke tilstrekkelig.

– Vi har de siste to ukene fått mange henvendelser fra usikre og fortvilte studenter som ikke vet om de mister boligen sin eller om de har mat i neste uke fordi det enda ikke er avklart hvilken støtte de får. Nå får de altså svaret; at de må ta opp enda mer lån, sier Sæther.

- Det er helt hårreisende at studentene skal ut av krisen ved å øke gjelden sin. For våre studenter er boligmarkedet nesten umulig å komme inn i, det blir mest sannsynlig veldig få sommerjobber og nå ønsker regjeringen av de skal få dekt inntektstapet sitt ved å ta opp enda mer gjeld. Vi i LO ønsker en rettferdig og solidarisk ordning for studentene og at dekt inntektstap skal deles ut som stipend, fremholder Sæther.

Tvinges til å avbryte studiene

Rundt 210 000 studenter jobber ved siden av studiene og oppgir at de ikke hadde klart å gjennomføre studiene bare på Lånekassens utbetalinger. Disse betaler skatt på samme måte som andre arbeidstakere, men får ikke lov å søke NAV om dagpenger fordi de ikke er «reelle arbeidssøkere». Forrige fredag vedtok Stortinget at man likevel skulle gi støtte til studentene gjennom Lånekassen, blant annet på grunn av stort press på NAV.

– Vi er enig i at Lånekassen kan administrere støtten til studentene, men studentenes støtte må komme som stipend, ikke lån. Dette har ført til at enkelte studenter vurderer å avslutte studiene, slik at de heller kan søke dagpenger hos NAV. Det sier seg selv at dette ikke er noe studentene selv eller samfunnet er tjent med på sikt, sier Sæther.

Også Arbeiderpartiet på Stortinget er kritiske til regjeringens støtte til studentene. Utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg er skuffet på vegne av landets studenter.

- Jeg er veldig skuffa over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld. Arbeiderpartiet har hele tiden ment at stipend er den optimale løsningen, det er tross alt snakk om studenter som får bortfall av inntekt på grunn av krisen, da er ikke et lån godt nok.

For spørsmål:

Linda Reinholdtsen, kommunikasjonsrådgiver ved informasjons- og rådgivningsavdelingen til LO. Telefon: +47 922 96 307.