Studentene trenger ikke mer gjeld

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Studentene trenger ikke mer gjeld

Det er positivt at Regjeringen endelig kommer med en ordning for studentene. Samtidig framstår de som lite fremtidsrettet når de lager en ordning som øker gjelden til allerede sårbare studenter.

Koronakrisen

Det sier LO-sekretær Kristin Sæther, som har ansvar for studenter i LOs ledelse.

Fredag kom Regjeringen omsider med tiltak for studentene, etter at opposisjonen på Stortinget bestående av Ap, Sp, SV og Frp tvang gjennom en studentkrisepakke tidligere i januar.

Det er bra at studenter som har mistet inntekten sin nå endelig kompenseres, men pakken treffer ikke studentene som ikke har eller får seg jobb. Det er skuffende at de som er sist i jobbkøen ikke prioriteres høyere, sier Kristin Sæther, her i samtale med Studentservice.

Nå har regjeringen kommet med sitt forslag. Og VG skriver om hvordan de vil at pengene i krisepakken skal fordeles.

LO har siden koronakrisen startet pekt på hvor tøft mange studenter har hatt det, både økonomisk, faglig og psykisk. Og bedt om langt bedre ordninger for studentene.

- Jeg er glad for at regjeringen nå foreslår å styrke studentsamskipnadene, sosiale tiltak og muligheten til å lønne studenter for å være veiledere i studiet sitt. Samtidig mener vi disse tiltakene burde bygget på en mer solid støtteordning fra Lånekassen, siden mange studenter er permitterte og har mistet inntekten til blant annet å dekke husleie og strøm, sier Sæther.

Økt studiegjeld

Sæther er kritisk til at gjelda til studentene vil øke.

Regjeringens krisepakke til studentene

Regjeringen har etter press fra opposisjonen på Stortinget levert et forslag til studentpakke med en ramme på 1,1 milliarder kroner. Pakken inneholder følgene forslag:

- Tilleggslån gjennom Lånekassen for studenter som kan dokumentere tapt arbeidsinntekt mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021. Rammen er på 26 000 kr, der 40 prosent kan gjøres om til stipend (10 400 kr). Man kan ikke bare søke om stipenddelen.

- 50 millioner kroner til samskipnadene, slik at de kan ansette studenter som skal sørge for sosiale tilbud til andre studenter, 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studenter og 10 millioner til forsterkede tiltak for å ivareta studenters psykiske helse.

- Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend. Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

- En bedre løsning hadde vært om en større andel, eventuelt hele beløpet, hadde blitt gitt som stipend. Dette ville vært en god løsning, slik andre arbeidstakere får gjennom NAV, uten at det ville økt den byråkratiske arbeidsmengden, mener Sæther.

7 av 10 er avhengige av deltidsjobber for å få endene til å møtes, men de fleste jobbene forsvant da korona kom til Norge i mars. Studenter har som hovedregel ikke krav på dagpenger. Koronakrisen illustrerer hvor sårbare studenter er for et svingende arbeidsmarked.

Studenter bør få dagpenger

LO mener studenter derfor bør få midlertidig tilgang til dagpenger under korona – en ordning som bør utredes å gjøres permanent.

- Det er bra at studenter som har mistet inntekten sin nå endelig kompenseres, men pakken treffer ikke studentene som ikke har eller får seg jobb. Det er skuffende at de som står sist i jobbkøen ikke prioriteres høyere, sier Kristin Sæther.

Saken skal opp i Stortinget 19. februar.

Kontakt