Regning til arbeidstakerne

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Marius Martinsen Koronaviruset: LO får henvendelser fra mange medlemmer som er usikre på hva som skjer med inntekten og hvilke rettigheter de har.

- Velter regningen over på arbeidstakerne

- Regjeringen velter regningen over på arbeidstakerne. Det er helt uakseptabelt. Jeg forventer at dette blir et sentralt tema i Stortinget nå, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i sin første kommentar til fredagens krisepakke fra regjeringen.

Koronakrisen

Gabrielsen understreker først at det er viktig og riktig av regjeringen å legge fram omfattende tiltakspakker for å hindre smittespredning, trygge folks hverdag og avlaste bedriftene fra det inntektsbortfallet som de opplever. Dette handler også om å hindre en sterk svekkelse av økonomien og arbeidsplassene i kjølvannet av virusutbruddet.

LO får henvendelser fra mange medlemmer som er usikre på hva som skjer med inntekten og hvilke rettigheter de har. Folk vil vite om de har økonomisk sikkerhet. Det er viktig for at de skal kunne følge de strenge, men viktige rådene som nasjonale helsemyndigheter har gitt.

- Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntekt. Dette må myndighetene bidra til. Derfor er det også viktig at regjeringen tar partene i arbeidslivet med på råd nå og i tiden som kommer. Det er våre medlemmer som har skoa på, og vet hvor den trykker, sier Gabrielsen.

Permitteringer

Regjeringens reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 til to dager betyr et betydelig inntektstap for mange. LO-lederen slår fast at det er svært urimelig at arbeidstakerne skal ta denne regningen.

- De mister nesten 40 prosent av inntekten. LO går mot en slik urimelig byrdefordeling. I en ekstraordinær situasjon med stor usikkerhet og uro, føler også svært mange nå utrygghet for egen inntekt, hus og hjem. Det er dette det handler om, understreker Gabrielsen.

- Det er en forskjell mellom å jobbe hjemmefra med full lønn og oppleve at nesten 40 prosent av inntekten din faller bort nesten over natten. Det er en sosial dimensjon i dette som vi ikke skal undervurdere. Dette er ekstremt dramatisk for mange lavtlønte, slår LO-lederen fast.

Inntektssikring

LO mener det er riktig å sidestille inntektssikringen til alle de som av ulike årsaker må være hjemme, enten det gjelder at du selv må i karantene eller fordi skole og barnehage er stengt.

- Men omsorgspermisjonen gjelder kun 10 dager. Dette er opplagt for lite. Omsorgspermisjonen må gjelde så lenge skolene og barnehagene er stengt. Det er ikke er rimelig at bedriftene skal bære den økte kostnaden som kommer som følge av stengte barnehager og skoler, sier Gabrielsen.

- Det er ikke bare svært uheldig for hver enkelt som mister store deler av sitt inntektsgrunnlag enten fordi de er permittert, sagt opp eller må være hjemme hos barna, men det er også ufornuftig økonomisk politikk, legger han til.

I en periode der store deler av økonomien stopper opp, vil et sterkt inntektsfall hos arbeidsfolk ramme økonomien dobbelt. Det riktige nå hadde vært å sikre folks kjøpekraft. Isteden rammer inntektsfallet økonomien hardt også i neste fase.

Lavinntektsfamilier, med høy gjeld og jobb i mange servicebedrifter som nå blir permittert på kort varsel, må stramme kraftig inn i sine utgifter og vil til tross for rentenedgangen få problemer med å betjene boliglånene sine. En svikt i boligmarkedet og i husholdningenes etterspørsel vil få store konsekvenser som legger press på økonomien og arbeidsplassene, og vil kunne gi en finansiell ubalanse i økonomien som kan bli svært alvorlig.

Når det gjelder permitteringer er regelen vanligvis slik at du kan jobbe inntil 50 prosent av det som var en vanlig arbeidsuke for å motta dagpenger. Dette er nå kuttet ned til 40 prosent. Det er bra og det gjør det lettere å få til rullerende permitteringer.

Tiltak for enkeltbransjer

LO-lederen er skuffet over at det ikke er noen tiltak for kulturlivet, som nå er i store vanskeligheter.

Mange av våre medlemmer er selvstendige/freelancere som ikke har noen form for inntektssikring. Dette må det gjøres noe med nå, sier Gabrielsen.

Når det gjelder luftfarten, mener LO-lederen at de annonserte tiltakene er en forsiktig begynnelse, men langt fra nok.

- Nå handler det om å bruke de store pengene riktig. Ellers risikerer vi at regningen blir mye større i etterkant, med konkurser, økt ledighet og fallende skatteinngang. Ingen vil kritisere regjeringen for økt budsjettimpuls som følge av disse helt nødvendige tiltakene, avrunder Gabrielsen.