Regjeringens forslag til ny økonomisk tiltakspakke

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Regjeringens forslag til ny økonomisk tiltakspakke

LO har hele tiden under denne krisen vært opptatt av å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk. Vi har nå en situasjon med over 200 000 permitterte og arbeidsledige.

Koronakrisen

- Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO-leder Hans-Chrstian Gabrielsen mener derfor det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke følger opp opposisjonens krav om å forlenge alle krisetiltakene ytterligere.

Det må ikke skapes mer tvil og usikkerhet for arbeidsfolk og næringsliv. Det må bli slutt på kortvarige og usikre krisepakker. Jeg forventer derfor at regjeringen følger opp stortingets vedtak om å forlenge permitteringsregelverket og alle krisetiltak til 1. oktober. Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb, sier LO-lederen.

Gabrielsen mener det er bra at regjeringen følger opp flere av de krisetiltakene stortinget har anmodet om.

- Mange av disse tiltakene kjenner vi igjen. Jeg er selvfølgelig glad for at regjeringen kvitterer ut flere av de tiltakene fagbevegelsen har spilt inn til regjeringen, og at noen av krisetiltakene som stortinget har anmodet om nå blir fulgt opp, sier Gabrielsen.

Vondt å se alle de som har mistet arbeidsplassene sine.

Gabrielsen peker på at regjeringen har lyttet til LOs krav om at inntektsgrensen til å få dagpenger senkes fra 1,5 G til 0,75 G.  Det betyr at alle som tjener rundt 75 000 kr eller mer vil få rett på dagpenger, når de blir permittert eller arbeidsledig.  Regjeringen reduserer også grensen for rett til dagpenger. Nå kan alle som er 40 prosent eller mer permittert få dagpenger.

LO-lederen trekker også frem at regjeringens tiltak på luftfart som på langt nær reflekterer den krisen bransjen nå står i.

- De ansatte som er tilknyttet luftfart har ikke sett arbeidsplassene sine på snart ett år. Det vondt å se at regjeringen ikke har skjønt alvoret, og den fortvilelsen og usikkerheten som titusenvis lever med i dag, sier Gabrielsen.