Permitteringer: To ukers varsling er hovedregelen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde tomme kafestoler på en utekafe.
Foto: Benedicte Lasalle/Plainpicture/NTB scanpix LOs juridiske avdeling understreker at 14 dagers varslingsfrist er hovedregelen også i forbindelse med koronaviruset

Permitteringer: To ukers varsling er hovedregelen

Hovedavtalens generelle bestemmelse ved permittering er at det er 14 dagers varslingsfrist. Noen situasjoner kan tilsi to dagers varslingsfrist.

Koronakrisen

Det har ikke vært mulig å komme til en generell avtale mellom LO og NHO og hovedavtalens vanlige bestemmelser gjelder.

Normalt skal arbeidstakere som permitteres, få 14 dagers varsel. Hovedavtalene åpner imidlertid for at varslingsfristen kan kortes ned til bare to dager dersom permitteringen skyldes «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser».

Dakta om permitteringer

Hovedavtalens § 7-3 Varsel om permittering:

1. Permittering gis med 14 dagers varsel.

2. Ved permittering på grunn av slike uforutsette hendinger som nevnt i AML § 15-3 (10) er varslet 2 dager, ved brann 14 dager.

3. Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

www.hovedavtalen.no

LOs juridiske avdeling understreker at 14 dagers varslingsfrist er hovedregelen også i forbindelse med koronaviruset, men påpeker at de myndighetsbestemte tiltakene som ble innført sist torsdag, som gjorde at mange virksomheter måtte stenge dørene fra den ene dagen til den andre, taler for en varslingsfrist på to dager.

Om arbeidsgiver beslutter å sende ut permitteringsvarsel med to dagers frist, må arbeidstakerne rette seg etter det. Men rådet fra LOs juridiske avdeling er å skrive uenighetsprotokoll dersom man ikke er enig. En uenighetsprotokoll kan danne grunnlag for tvist, og sendes oppover i systemet for tvisteløsning. Husk at dersom man undertegner en enighetsprotokoll, vil det bli vanskelig å fremme krav om at todagers fristen var uriktig på et senere tidspunkt.

LO oppforder deg som tillitsvalgt til å ta kontakt med forbundet ditt dersom er i tvil.

Koronainfo fra forbundene