Ny støtteordning må bli bedre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i Stortingets vandresal. Foto.
Maria Sbytova / Shutterstock / NTB scanpix

Ny støtteordning må bli bedre

LO har fått gjennomslag for en ny lønnsstøtteordning for bedrifter. - Det er bra, men den mye ordningen åpner for misbruk ved at bedriften kan permittere eller si opp andre ansatte, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Koronakrisen

Regjeringen foreslår innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Den blir primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.

- Det er bra at regjeringen nå fremmer forslag om en lønnsstøtteordning, og slik følger opp stortingsflertallets pålegg fra 18. januar. LO har i lang tid presset på for å få på plass en ordning som på en bedre måte dekker lønnskostnader i bedrifter med koronarelatert omsetningsfall, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han viser til at bedriftene nå kan ta tilbake de ansatte, selv om omsetningen ikke kommer tilbake med det første. Den forrige lønnsstøtteordningen viste seg å ikke fungere godt nok. 

- Det er bra at vi kan få på plass en ordning som stimulerer til aktivitet. Og som kan sørge for at folk kommer tilbake i arbeid, sier LO-lederen.

Han mener den nye ordningen har noen svakheter. LO ønsket lik støtte uavhengig om man tar tilbake permitterte eller om man ikke har permittert og heller har beholdt de ansatte. 

- Vi har påpekt at når regjeringen ikke har lyttet til oss om dette, så diskriminerer ordningen mellom bedrifter. Fordi den favoriserer bedrifter som har permittert ansatte, mens de virksomhetene som tross problemer har valgt å holde folk i arbeid ikke får ta del i denne lønnstilskuddsordningen, sier LO-lederen.

Han mener det også er et problem at ordningen ikke sidestiller permitterte og de bedriften har beholdt. Denne modellen åpner for misbruk ved at bedriften kan permittere eller si opp andre ansatte. 

- Det mener vi det må være forbud mot. Ønsker man å si opp eller permittere andre ansatte, må man si fra seg lønnsstøtten, sier Gabrielsen.

Det er også et problem at støttebeløpet per ansatt er ulikt bedrifter imellom. De som er permittert i bedrifter med stort omsetningsfall får mye. De som er permittert i bedrifter med middels eller mindre omsetningsfall får lite. 

- En permittert er én permittert like fullt. Det kan føre til at mange bedrifter lar være å ta tilbake permitterte og det skaper vridninger i konkurransesituasjonen mellom bedrifter. Dette oppfordrer jeg Stortinget til å se nærmere på i behandlingen av proposisjonen, sier LO-lederen.