Norge var for dårlig forberedt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: engin akyurt/Unsplash

LO-delegasjon møtte Koronakommisjonen: – Norge var for dårlig forberedt

- Pandemien var en varslet krise. Regjeringen kjente til risikobildet. Likevel måtte Norge møte krisen uforberedt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Koronakrisen

Det var budskapet, da LOs delegasjon bestående av representanter fra ledelsen i LO, Fagforbundet, Industri Energi og Pensjonistforbundet møtte regjeringens koronakommisjon.

- Det er grunn til å være bekymret over hvor dårlig forberedt regjeringen var,
da Covid-19 kom til landet. Tross sterke og gjentatte advarsler fra både nasjonal og internasjonal fagekspertise, sier LO-sekretær Are Tomasgaard.

I Norge har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vurdert sannsynligheten for et omfattende pandemiutbrudd som høy.  I november 2019 advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) om at det:

"er en alvorlig risiko for regionale eller globale epidemier eller pandemier som ikke bare kan gi tap av liv, men også utløse økonomisk og sosialt kaos"

Verdens helseorganisasjon (WHO)

- Bare måneder før krisen tok oss i fjor mars, ble regjeringen grundig advart, sier Gabrielsen som mener dette er svært alvorlig og understreker regjeringens ansvar.

Rapporten har flere kritiske innvendinger til krisehåndteringen, blant annet knyttet til sårbare grupper som ikke ble ivaretatt, retningslinjer til kommunene som manglet, mangelfull tilgang på medisiner og utstyr, forsinket utbetaling til permitterte og ledige, utilstrekkelige regelverk for feriepenger, svak informasjonsdeling og skjev fordelingsprofil i krisepakkene.

- Kanskje det mest oppsiktsvekkende som er avdekket er hvor dårlig forberedt landet var, når det gjaldt smittevernutstyr, plan for nedstengning, samt beredskapslager for smittevernutstyr, medisin og mat, sier LO-sekretær Are Tomasgaard.

LO-sekretær Are Tomasgaard sier det er grunn til å være bekymret over hvor dårlig forberedt regjeringen var da koronaviruset kom til landet.

- Mye har gått bra, men når smitteverntiltakene har virket handler det i liten grad om gode kriseforberedelser, og mer om verdien av sterke offentlige institusjoner,
sterke arbeidslivsorganisasjoner som etter hvert ble tatt med på råd og om fortsatt høy tillit i befolkningen, sier Tomasgaard.

Agenda-rapporten, som koronakommisjonen fikk presentert, lener seg på grundige tilbakemeldinger fra mange som står i førstelinjen blant LOs medlemmer.

- Våre folk innen helse, omsorg, utdanning, renhold, transport og industri har gitt viktige bidrag. Nå er det viktig at vi lærer, slik at vi er bedre forberedt neste gang. Det eneste som er sikkert er at det komme flere runder med lignende og helt andre kriser, sier Gabrielsen.

Regjeringens koronakommisjon har i oppgave å gjøre «en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien».

Koronakommisjonen ledes av professor emeritus, Stener Kvinnsland fra Bergen. Kommisjonen skal levere sitt arbeid innen utgangen av mars 2021.