LOs utdanningsfond endrer fristen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjon av Tjer O. Olsson og studenter
- Vi har vedtatt å endre søknadsfristen til fleksibel innstilling slik at de som nå er rammet av Koronakrisen kan søke utover fristen vi normalt setter til 15. mai.

LOs utdanningsfond endrer fristen

LOs utdanningsfond forlenger fristen for søknader til fondet. - Vi håper dette kan være et viktig bidrag for å bistå medlemmer som for tiden er uten arbeid, sier LO-sekretær Terje Olav Olsson.

Utdanningsfond

LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 10 LO-forbund har rettigheter i fondet. Hvert år bevilges over 20 millioner i form av over 2000 stipend og interessen er økende.

- Vi har vedtatt å endre søknadsfristen til fleksibel innstilling slik at de som nå er rammet av Koronakrisen kan søke utover fristen vi normalt setter til 15. mai. Vi håper dette kan være et viktig bidrag for å bistå medlemmer som står i fare for å bli permittert, eller som har blitt permittert og er arbeidsledige, sier LO-sekretær Terje Olav Olsson.

LOs utdanningsfond yter støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplærings-organisasjonens regi.

Fondet yter også stipend til etter- og videreutdanning.

Maksimale stipend for studieåret 2019/2020 var kr. 13.500,- for helårsutdanning, kr. 4.000,- for kortere kurs og til Praksiskandidat § 3,5 inntil kr. 10.500,- pr. studieår.

Søk støtte i LOs utdanningsfond

Kontakt