Lønnsstøtten sikret jobb for 10 000 nordmenn

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

Lønnsstøtten sikret jobb for 10 000 nordmenn

Nær 10 000 nordmenn som forberedte seg på å bli permittert i starten av 2022, slapp unna med skrekken. - Lønnsstøtten har foreløpig sikret tusenvis av arbeidsplasser, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Koronakrisen

Da regjeringen strammet inn koronatiltakene 13. desember, utløste det et ras av permitteringsvarsler. Særlig i hotell- og reiselivsbransjen.  
Få dager før jul fikk LO gjennomslag for forslaget om lønnsstøtteordning. Den førte til at mange tusen som sto foran permittering slapp unna med skrekken .  

­- Det er selvsagt knalltøft for veldig mange, men alternativet hadde vært at langt flere hadde blitt permitterte eller mistet jobben, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

En gjennomgang gjort av Samfunnspolitisk avdeling i LO viser at ordningen foreløpig har sikret jobb for rundt 10 000 nordmenn.

- Tallenes tale er klare. Det ble langt færre arbeidstakere som ble permittert fra jobben etter at lønnsstøtteordningen kom på plass. Dette viser hvor viktig det er med krisetiltak som holder folk i jobb, mener Hessen Følsvik. 

Gjennomgangen baserer seg på tall fra Nav.

  • Før innstrammingene i desember var rundt 16 000 arbeidssøkere permittert.
  • Rundt 20 000 arbeidstakere mottok permitteringsvarsel etter regjeringens innstramninger.
  • Summen tilsier at det skulle ha rundt 36 000 arbeidstakere ved inngangen til 2022.

Slik gikk det ikke. Tusenvis av permitteringsvarsler fulgte LOs oppfordring om å trekke tilbake permitteringsvarslene og i stedet ta i bruk lønnsstøtteordningen.  4. januar i år viser tall fra Nav at det var ca. 26.600 permitterte i Norge.  Nærmere 10.000 nordmenn som forberedte seg på å være permitterte ved inngangen til 2022 slapp dermed unna med skrekken. Tallet omfatter personer som allerede var permitterte, og personer som var på vei ut i permittering.

Lønnsstøtteordning er et kortsiktig tiltak som i første omgang gjelder for desember og januar, men med mulighet for forlengelse. Ordningen er rettet mot virksomheter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak som begrenser aktivitet. Formålet med lønnsstøtten er å holde folk i arbeid fremfor å bli permittert.
LO-lederen erkjenner at lønnstøtteordningen ikke treffer alle like godt. Men hun mener at ordningen er med på å holde folk i arbeid der det er mulig.

- Alternativet hadde vært at langt flere hadde blitt permittert eller mistet jobben, sier Hessen Følsvik.

Hun minner om hvordan permitteringene eksploderte, da Norge første gang stengte ned i mars 2020.

– Vi husker alle den dramatiske situasjonen sist. 400 000 nordmenn enten ble arbeidsledige eller permitterte. Denne gangen klarer vi nå å stå imot masseoppsigelser og vi har klart å stanse mange tusen permitteringsvarsler, sier Følsvik.

LO-lederen mener likevel mye arbeid gjenstår før arbeidsledighetsspøkelset er skremt bort.

– Nå er det to ting som gjelder. Vi må fortsette å vaksinere folk i et høyt tempo. Og vi må fortsette å gjøre det vi kan for å holde folk i arbeid, sier Hessen Følsvik og gjentar det
som har vært LOs mantra gjennom hele pandemien:

Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb.

Kontakt