Forventer kraftfulle tiltak fra regjeringa

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- Forventer kraftfulle tiltak fra regjeringen

- Utbruddet av koronaviruset har skapt mye utrygghet i befolkningen. Myndighetene må bidra til å dempe utryggheten gjennom klare råd og solide tiltak for å hindre smittespredning, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Koronakrisen

- Når folk føler utrygghet for sykdom, er det viktig at de føler trygghet for lønn og inntekt. Dette må myndighetene bidra til. Utrygghet for inntekts kan føre til at folk går på jobb selv om de burde holde seg hjemme. Trygghet for inntektssikring er viktig for å hindre smittespredning, påpeker LO-lederen.

Det er særlig tre krav LO-lederen mener er viktig at regjeringen leverer på:

  1. Arbeidstakere som settes i karantene, eller som må være hjemme med barn på grunn av karantene/stengte skoler og barnehager, må kunne være hjemme med full lønn. Det må være tydelige, felles regler, og reglene rundt omsorgspenger må avklares.
  2. Regjeringen må presisere at alle som er satt i karantene har rett til sykepenger.
  3. LO støtter tiltak som letter byrden for virksomheter som må permittere, herunder endringer i permitteringsregelverket. LO kan imidlertid ikke akseptere at endringer i permitteringsregelverket reduserer arbeidstakernes inntekter.
     

LO-lederen møtte torsdag morgen regjeringen ved arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og næringsminister Iselin Nybø, sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid.

- LO og NHO står i tett kontakt, og er samstemte i forventningene til regjeringen, sier Gabrielsen.

Han understreker at det nå er stor usikkerhet i mange virksomheter med tanke på den økonomiske situasjonen.

- Regjeringen må skape trygghet både for arbeidstakere og bedrifter i denne situasjonen gjennom konkrete tiltak. Dette er ikke tidspunktet for generelle tiltak med tanke på å øke aktiviteten i norsk økonomi, men for målrettede tiltak rettet mot enkeltnæringer og virksomheter som sliter.

LO-lederen understreker samtidig at helsesektoren og kommunene må gis trygghet for at de kan levere godt helsestell til befolkningen uten å se hen til trange budsjetter.

- Titusenvis av helsearbeidere går nå inn i en veldig utfordrende periode, der de vil måtte stå på for å redde liv. Jeg har full tillit til den jobben de skal gjøre, men vi må også være bevisste på den risikoen de utsetter seg for. Da kan ikke mangel på penger være en utfordring de møter, sier Hans-Christian Gabrielsen.

- Jeg ba spesifikt Regjeringen også om å vurdere en egen krisepakke for kultursektoren, slik de gjør i Danmark. Vi har mange medlemmer som er frilansere og selvstendig næringsdrivende, som må ivaretas nå.

LO-lederen er klar i sin oppfordring om at man må følge de rådene helsemyndighetene til enhver tid gir.

- Det vi foretar oss nå, sammen, er en solidaritetshandling, sier LO-lederen.