Forbedret pakke for studentene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forbedret pakke for studentene

Etter innspill fra blant annet LO har Stortinget blitt enige om en forbedret studentpakke på 1 milliard kroner. – Dette er en viktig seier og et steg i riktig retning for å få en rettferdig ordning for studentene, sier LO-sekretær Kristin Sæther

Koronakrisen

Forrige uke presenterte regjeringen den etterlengtede redningspakken til studentene. Den blepresentert som et utvidet lån på 26 000 kroner gjennom Lånekassen – en ordning LO, i likhet med et tilnærmet samlet student-Norge, mente var «for lite, for sent og for dårlig». LO mener det er gledelig at politikerne har lyttet til studentene og at forhandlingene med deler avopposisjonen har sikret 1 milliard kroner i ekstrabevilgninger.

Fortsatt ikke tilstrekkelig

Det gjør at den opprinnelige låneordningen nå omgjøres til delvis stipend og delvis lån, noe som ikke er optimalt men bedre enn det som lå på bordet.
Rundt 210 000 studenter jobber ved siden av studiene og oppgir at de ikke hadde klart å gjennomføre studiene bare på Lånekassens utbetalinger. Disse betaler skatt på samme måte som andre arbeidstakere og mange har huslån, barn og andre økonomiske forpliktelser. Til tross for at studentpakken er forbedret, har arbeidende studenter fortsatt ikke rett dagpenger slik andre lønnsmottakere får.

Vil endre reglene for dagpenger

Kristin Sæther mener det er et paradoks at man kan få dagpenger og studere, men ikke være student og få dagpenger.
– Det er mange studenter som jobber, men som ikke har rett til dagpenger. Nå har man åpnet for at dagpengemottakere kan ta utdanning, bør man også kunne åpne for at de som er under utdanning og jobber kan motta dagpenger, sier hun.