De koronaledige må få feriepenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock

De koronaledige må få feriepenger

Dette er usosialt og urettferdig overfor de som virkelig er hardt rammet av nedstengningen!

Koronakrisen

Som medlem i et LO-forbund vil du ta del i det felleskapet som LO utgjør. Norges største arbeidstakerorganisasjon bidrar til et anstendig og godt arbeidsliv. Sammen med godt over 960 000 andre.

Går en tøff sommer i møte

LO har i samarbeid med NAV beregnet av ca. 320 000* arbeidsledige ligger an til å miste feriepenger denne sommeren. I kroner og øre er det anslått at dette er snakk om 3,4 milliarder å gjeninnføre ferietillegget for 2020. Dette er en direkte følge av den ordningen som stortingsflertallet bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF skrotet i 2014, der det ble besluttet å fjerne feriepenger for dagpenger. - At regjeringen fjernet dette er ikke bare urettferdig, men vil også ramme reiselivet og økonomien forøvrig. Til sommeren er Norge folks viktigste reisemål, men for mange vil det være utenfor rekkevidde, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

*Fakta fra Samfunnspolitisk avdeling

Vi har beregnet at omtrent 320 000 ledige har mistet feriepenger som følge av avviklingen av feriepenger til dagpengemottakere i 2015. Dette er et anslag utført på noe usikkert tallgrunnlag, men i dialog med Nav og sier noe om størrelsesordenen.

Det er beregnet ved å ta utgangspunkt i de om lag 383 000 personene som har mottatt dagpenger (i løpet av koronakrisen (uke 11-52), eksklusive de som har søkt om forskudd på dagpenger og som eventuelt kan ha fått dagpenger senere, og også mottakere av lønnskompensasjonsordningen). 

Tallet er korrigert for de med varighet under 8 uker (som også før 2015 ikke mottok feriepenger fra dagpenger). Både tallene for helt ledige og arbeidssøkere (både helt ledig og delvis ledig) indikerer at ledige med varighet under 8 uker står for rundt 16-18 prosent. Ved å trekke fra denne andelen ender vi opp med 322 000 personer som har mistet feriepenger til sommeren 2021.

Beregningen kan også sees på som noe forsiktig, da det ikke inkluderer de som mottok dagpenger før koronakrisen (t.o.m. uke 11) og mottakere av lønnskompensasjon, hvorav flere ikke mottar feriepenger til sommeren 2021.

Vi vil understreke at beregningene er usikre, men at hovedpoenget her er at tallet er meget høyt og at svært mange vil bli rammet.

Dobbel straff for de som allerede er hardest rammet

Mange arbeidsledige og permitterte kjenner nå på en økende uro og forbereder seg på å gå en tøff sommer i møte. Flere står overfor et dilemma: skal de ta ubetalt ferie eller droppe ferien i 2021? Uansett utfall har mange permitterte tilbakelagt et år med redusert inntekt og usikker økonomi. Også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener permitterte som har mistet hele eller deler av inntekten, og heller ikke fått opptjent feriepenger, nå straffes dobbelt.

Familiene rammes

Tallene som er beregnet er usikre, men dette er uansett et svært høyt tall, understreker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. – Det er ikke bare de ledige som rammes av dette, men også familiene deres. Det er urettferdig og usosialt og regjeringen må reversere den beslutningen, sier LO-lederen.

IMG_0231.jpg

📸 Faksimile fra Aftenposten 12. januar 2021. Saken ligger bak betalingsmur på E24