Ber om midlertidige pensjonsregler raskt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av eldre par i en park
Fotografi av kliempictures--3066210 Vi ønsker at de permitterte ansatte skal kunne stå i pensjonsordningen ved at den «fryses» uten at ansatte må meldes ut.

Ber om midlertidige pensjonsregler raskt

LO ber om midlertidige regler for tjenestepensjonsordninger og permitterte arbeidstakere i forbindelse med koronakrisen.

Koronakrisen

Målet er at flest mulig kan bli stående i sin pensjonsordning og ikke blir meldt ut av ordningen i forbindelse med permitteringen. Vi ønsker at de permitterte ansatte skal kunne stå i pensjonsordningen ved at den «fryses» uten at ansatte må meldes ut.

De som meldes ut vil få redusert sin pensjon i framtiden.

LO forventer nå at det kommer tiltak fra regjeringen også på dette området.

Tillitsvalgte bør nå gjøre bedriftene oppmerksom på at denne muligheten trolig vil komme, og unngå at de melder ut sine permitterte ansatte før den midlertidige ordningen er på plass.

Finanstilsynet har i et notat til Finansdepartementet drøftet forslagene som LO og NHO kom med 20. mars. LO har i dag i brev til Finansdepartementet bedt om at denne saken behandles raskt. LO understreker at er det behov for ekstraordinære tiltak. Vår bekymring er særlig for de gruppene som
har dårlig økonomi og som med dagens situasjon opplever stor utrygghet.

Det er vesentlig å sikre pensjonsopptjening og risikodekninger (innskuddsfritak og uføreordninger) i denne perioden med stor usikkerhet for ansatte og bedrifter.

LO ønsker at flest mulig av de permitterte skal bli stående i sin pensjonsordning. Der det er mulig ønsker vi at pensjonsavtalen og sparingen fortsetter selv om de ansatte blir permittert. Dersom bedriften ikke finner å kunne opprettholde sparingen i tjenestepensjonen for permitterte, mener vi at de bør opprettholde betalingen for risikodekningene i permitteringsperioden. Dersom dette heller ikke er mulig å få til, må de ansatte kunne stå i ordningen ved at den «fryses» uten at ansatte må meldes ut. Da må også må den ansatte selv kunne få betale en fortsettelsesforsikring forrisikodekningene og/eller sparingen i permitteringsperioden.

LO ber også om at endringene i innskuddspensjonsloven § 6-1 og § 6-2 settes i kraft nå, slik at en arbeidstaker ikke må ha vært medlem i pensjonsordningen i minst 12 måneder for å beholde sin rett til opptjent pensjonskapital ved utmelding.